Ἡ κλήση τῶν Ἀποστόλων

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «B´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Ματθ. δ΄ 18-23) 🜋 26.06.2022

Οι ΄Αγιοι Πάντες ως δείκτες πορείας

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ» (Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27–30) 🜋 19.06.2022

Εγώ είμι το φως του κόσμου

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ» (Ἰωάν. ζ΄ 37-52, η΄ 12) 🜋 12.06.2022

Ίνα ώσιν έν, καθώς ημείς

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς Α´Οἰκουμενικῆς Συνόδου (325 μ.Χ.)» (Ἰωάν. ιζ΄ 1-13) 🜋 05.06.2022

Το φως του κόσμου

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ» (Ἰωάν. θ΄ 1-38) 🜋 29.05.2022

Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «της Σαμαρείτιδος» (Ἰωάν. δ΄ 5-42) 🜋 22.05.2022

Η θεραπεία του παραλυτικού

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής « τοῦ παραλύτου » ( Ἰωάν. ε´ 1-15 ) 🜋 15.05.2022

Ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναικῶν» (Μάρκ. ιε΄ 43 – ις΄ 8) 🜋 8.05.2022

Ο Κύριός μου και ο Θεός μου

📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΟΥ ΘΩΜΑ» (Ἰωάν. κ΄ 19-31) 🜋 01.05.2022 🙏 «Ὁ Κύριός μου καί ὁ […]

Ευλογημένος ο Ερχόμενος

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ» (Ἰωάν. ιβ΄ 1-18) 🜋 17.04.2022 🙏 Εὐλογημένος ὁ […]

Γνωρίζετε τί αἰτεῖσθε;

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ «ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ» (Μάρκ. ι΄ 32-45) 🜋 10.04.2022 […]

Ο Διδάσκαλος της αρετής

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής Δ’ Νηστειών «ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ» (Μάρκ. θ΄ 17-31) 🜋 03.04.2022 […]

Το μήνυμα του Σταυρού

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)» (Μάρκ. η΄ 34-38, θ΄ 1) 🜋 27.02.2022

Οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ)» (Μάρκ. β΄ 1-12) 🜋 20.02.2022 🙏 […]

Ἔρχου καί ἴδε

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» (Ἰωάν. α΄ 44-52) 🜋 13.03.2022 🙏 «Ἔρχου καί […]

Νηστεία και άφεση παραπτωμάτων

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΗΣ TΥΡΙΝΗΣ» (Ματθ. ς΄ 14-21) 🜋 06.03.2022 🙏 Νηστεία καί […]

Η Τελική Κρίση

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ» (Ματθ. κε´ 31-46) 🜋 27.02.2022 🙏 Ἡ τελική […]

Η φιλευσπλαχνία του Πατέρα

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (ΙΖ´ΛΟΥΚΑ)» (Λουκ. ιε´ 11-32) 🜋 20.02.2022 🙏 Ἡ […]

Μια Αρχή με Καλές Προθέσεις

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (ἀρχή Τριωδίου)» (Λουκ. ιη´ 10-14) 🜋 13.02.2022 […]

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΙΖ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ)» (Ματθ. ιε´ 21-28) 🜋 06.02.2022

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΙΖ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ)» (Ματθ. ιε´ 21-28) 🜋 06.02.2022 🙏 Μεγάλη […]

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ» (Ματθ. ε´ 14-19) 🜋 30.01.2022

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ» (Ματθ. ε´ 14-19) 🜋 30.01.2022 🙏 Ἡ […]

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ» (Λουκ. ιη´ 35-43) 🜋 23.1.2022

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ» (Λουκ. ιη´ 35-43) 🜋 23.1.2022 🙏 Ἡ πίστη […]

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ» (Λουκ. ιζ´ 12-19) 🜋 16.1.2022

🙏 Ἐπέστρεψε δοξάζοντας τόν Θεό 📜 «Ἐκεῖνον τόν καιρόν, ὅταν ὁ Ἰησοῦς μπῆκε σέ ἕνα χωριό, τόν συνάντησαν […]

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ» (Ματθ. δ´ 12-17) 🜋 9.1.2022

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ» (Ματθ. δ´ 12-17) 🜋 9.1.2022 🙏 Ἡ […]

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Προ των Φώτων» (Μάρκ. α´ 1-8) 🜋 2.1.2022

Ἡ ἀρχή τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἔχει ὡς ἑξῆς: Ὅπως εἶναι γραμμένο στά βιβλία τῶν προφητῶν· «Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω τόν ἀγγελιαφόρο μου νά πορεύεται μπροστά σου κι αὐτός θά προετοιμάσει τόν δρόμο σου, πού ἐκτείνεται ἐμπρός σου. Ἡ φωνή του θά ἀκούγεται στήν ἔρημο, ἑτοιμᾶστε τήν ὁδό τοῦ Κυρίου, κάνετε ἴσια τά μονοπάτια γιά νά περάσει»

ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ «Το κήρυγμα του ευαγγελίου» 🜋 19.12.21

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Ο Απόστολος της Κυριακής 26 Δεκεμβρίου 2021 🜋 ΚΥΡΙΑΚΗ: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ (Γαλ. […]

ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ «Οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης» 🜋 19.12.21

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Ο Απόστολος της Κυριακής 19 Δεκεμβρίου 2021 🜋 ΚΥΡΙΑΚΗ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ […]

ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ «Μην ασχολείσθε με τα σκοτεινά έργα» 🜋 12.12.21

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Ο Απόστολος της Κυριακής 12 Δεκεμβρίου 2021 🜋 ΚΥΡΙΑΚΗ: ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ (Ἐφεσ. ε´ 8-19) […]

ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ «Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος» 🜋 5.12.21

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Ο Απόστολος της Κυριακής 5 Δεκεμβρίου 2021 🜋 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι´ ΛΟΥΚΑ (Γαλ. ε´ 22 […]

ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ «ένας αλλιώτικος πλούτος» 🜋 28.11.21

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Ο Απόστολος της Κυριακής 28.11.21 🜋 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ (Ἐφεσ. β´ 4-10) 🙏 Ἡ […]

ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ: «Τό παλαιό ἁγιαστήριο, τύπος τοῦ νέου» 🜋 21.11.21

Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΥ ΘΕΟΥ