«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ» (Λουκ. ιζ´ 12-19) 🜋 16.1.2022

🙏 Ἐπέστρεψε δοξάζοντας τόν Θεό 📜 «Ἐκεῖνον τόν καιρόν, ὅταν ὁ Ἰησοῦς μπῆκε σέ ἕνα χωριό, τόν συνάντησαν […]

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ» (Ματθ. δ´ 12-17) 🜋 9.1.2022

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ» (Ματθ. δ´ 12-17) 🜋 9.1.2022 🙏 Ἡ […]

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Προ των Φώτων» (Μάρκ. α´ 1-8) 🜋 2.1.2022

Ἡ ἀρχή τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἔχει ὡς ἑξῆς: Ὅπως εἶναι γραμμένο στά βιβλία τῶν προφητῶν· «Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω τόν ἀγγελιαφόρο μου νά πορεύεται μπροστά σου κι αὐτός θά προετοιμάσει τόν δρόμο σου, πού ἐκτείνεται ἐμπρός σου. Ἡ φωνή του θά ἀκούγεται στήν ἔρημο, ἑτοιμᾶστε τήν ὁδό τοῦ Κυρίου, κάνετε ἴσια τά μονοπάτια γιά νά περάσει»

ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ «Το κήρυγμα του ευαγγελίου» 🜋 19.12.21

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Ο Απόστολος της Κυριακής 26 Δεκεμβρίου 2021 🜋 ΚΥΡΙΑΚΗ: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ (Γαλ. […]

ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ «Οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης» 🜋 19.12.21

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Ο Απόστολος της Κυριακής 19 Δεκεμβρίου 2021 🜋 ΚΥΡΙΑΚΗ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ […]

ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ «Μην ασχολείσθε με τα σκοτεινά έργα» 🜋 12.12.21

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Ο Απόστολος της Κυριακής 12 Δεκεμβρίου 2021 🜋 ΚΥΡΙΑΚΗ: ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ (Ἐφεσ. ε´ 8-19) […]

ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ «Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος» 🜋 5.12.21

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Ο Απόστολος της Κυριακής 5 Δεκεμβρίου 2021 🜋 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι´ ΛΟΥΚΑ (Γαλ. ε´ 22 […]

ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ «ένας αλλιώτικος πλούτος» 🜋 28.11.21

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Ο Απόστολος της Κυριακής 28.11.21 🜋 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ (Ἐφεσ. β´ 4-10) 🙏 Ἡ […]

ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ: «Τό παλαιό ἁγιαστήριο, τύπος τοῦ νέου» 🜋 21.11.21

Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΥ ΘΕΟΥ