Ἄγγελοι, τά λειτουργικά πνεύματα

📖 Ο Απόστολος της Κυριακής «Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ» (Ἑβρ. α´ 10 – β´ 3) 🜋 12.3.2023

Ἀφύπνιση γιά τήν ἡμέρα τῆς σωτηρίας

📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ» (Ρωμ. ιγ´ 11 – ιδ´ 4) 🜋 26.02.2023 🙏 Ἀφύπνιση γιά […]

Ἡ ἱερότητα τοῦ ἀνθρώπινου σώματος

Ο Απόστολος της Κυριακής «ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ » (Α´ Κορ. ς´ 12-20) 🜋 12.02.2023

Ἡ καθαρότητα τῆς σαρκός καί τοῦ πνεύματος

Ο Απόστολος της Κυριακής «ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Β´ Κορ. ϛ´ 16 – ζ´ 1) 🜋 29.01.2023

«Τύπος γίνου τῶν πιστῶν»

📖 Ο Απόστολος της Κυριακής «ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ » (Α´ Τιμ. δ´ 9-15) 🜋 22.01.2023

Ἡ νέκρωση τῶν παθῶν

Ο Απόστολος της Κυριακής «ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ» (Κολ. γ´ 4-11) 🜋 15.01.2023

Γιά τήν οἰκοδομή τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ » (Ματθ. δ΄ 12-17) 🜋 8.1.2023

Ἡ γέννηση τοῦ Θεανθρώπου

📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ» (Ματθ. α´ 1-25) 🜋 18.12.2022 🜋 ΜΙΑ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΡΟΣΜΟΝΗ […]

Πολλοί οἱ καλεσμένοι, λίγοι ὅμως οἱ ἐκλεκτοί

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ» (Λουκ. ιδ΄ 16-24, Ματθ. κβ΄ 14) 🜋 11.12.2022

Θρησκευτική ὑποκρισία

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Ι´ ΛΟΥΚΑ» (Λουκ. ιγ΄ 10-17) 🜋 4.12.2022

Τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ » (Λουκ. ιη΄ 18-27) 🜋 27.11.2022

Τό ἀγαθό εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός

📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Θ´ΛΟΥΚΑ » (Λουκ. ιβ΄ 16-21, η΄ 8) 🜋 20.11.2022 🙏 Τό ἀγαθό εἶναι […]

Τό πρόσωπο τοῦ πλησίον

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Η´ ΛΟΥΚΑ » (Λουκ. ι΄ 25-37) 🜋 13.11.2022

Ἡ πίστη ὡς προϋπόθεση τῆς συναντήσεώς μας μέ τόν Χριστό

📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Ζ´ ΛΟΥΚΑ» (Λουκ. η´ 41-56) 🜋 6.11.2022 🙏 Ἡ πίστη ὡς προϋπόθεση τῆς […]

Ἡ «δέσμευση» τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά ὑλικά ἀγαθά

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Ε´ ΛΟΥΚΑ» (Λουκ. ιστ´ 19-31) 🜋 30.10.2022

Ἡ θεραπεία τοῦ δαιμονισμένου

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ» (Λουκ. η΄ 27-39) 🜋 23.10.2022

Ἡ διάδοση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Δ´ ΛΟΥΚΑ» (Λουκ. η΄ 5-15) 🜋 16.10.2022

Ἡ κατάλυση τοῦ θανάτου

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Γ´ ΛΟΥΚΑ» (Λουκ. ζ´ 11-16) 🜋 9.10.2022

«Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες»

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Β´ ΛΟΥΚΑ» (Λουκ. στ΄ 31-36) 🜋 2.10.2022

Ἡ ἀνταμοιβή τῆς ὑπακοῆς

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Α´ ΛΟΥΚΑ» (Λουκ. ε΄ 1-11) 🜋 25.09.2022

Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ» (Μάρκ. η΄ 34-38, θ΄ 1) 🜋 18.09.2022

«Ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ»

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ» (Ἰωάν. γ΄ 13-17) 🜋 11.09.2022

Τό ἐμπόδιο τοῦ πλούτου

📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΙΒ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Ματθ. ιθ΄ 16-26) 🜋 04.09.2022 🙏 Τό ἐμπόδιο τοῦ πλούτου 📜 […]

Μακροθυμία καί σκληρότητα

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Ματθ. ιη΄ 23-35) 🜋 28.08.2022

Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζόμενου νέου

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Ματθ. ιζ΄ 14-23) 🜋 21.08.2022

Ἔχετε θάρρος, ἐγώ εἶμαι, μή φοβᾶστε

📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Θ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Ματθ. ιδ΄ 22-34) 🜋 14.08.2022 🙏 «Ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε» 📜 […]

Φωνή Κυρίου Το θαύμα του χορτασμού των πέντε χιλιάδων

Το θαύμα του χορτασμού των πέντε χιλιάδων

📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Ματθ. ιδ΄ 14-22) 🜋 07.08.2022 🙏 Τό θαῦμα τοῦ χορτασμοῦ τῶν […]

Ο Χριστός θεραπεύει κάθε ασθένεια

📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Ματθ. θ´ 27-35) 🜋 31.07.2022 🙏 Ὁ Χριστός θεραπεύει κάθε ἀσθένεια […]

«Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου»

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Ματθ. θ΄ 1-8) 🜋 24.07.2022

Ἡ ζωή τῶν χριστιανῶν

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΙ Δ´ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ» (Ματθ. ε΄ 14-19) 🜋 17.07.2022

Πίστη πού σώζει

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Ματθ. η΄ 5-13) 🜋 10.07.2022

Φροντίδα γιά τήν ψυχή

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Ματθ. ϛ´ 22-33) 🜋 03.07.2022