Ἡ ἀνταμοιβή τῆς ὑπακοῆς

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Α´ ΛΟΥΚΑ» (Λουκ. ε΄ 1-11) 🜋 25.09.2022

Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ» (Μάρκ. η΄ 34-38, θ΄ 1) 🜋 18.09.2022

«Ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ»

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ» (Ἰωάν. γ΄ 13-17) 🜋 11.09.2022

Τό ἐμπόδιο τοῦ πλούτου

📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΙΒ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Ματθ. ιθ΄ 16-26) 🜋 04.09.2022 🙏 Τό ἐμπόδιο τοῦ πλούτου 📜 […]

Μακροθυμία καί σκληρότητα

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Ματθ. ιη΄ 23-35) 🜋 28.08.2022

Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζόμενου νέου

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Ματθ. ιζ΄ 14-23) 🜋 21.08.2022

Ἔχετε θάρρος, ἐγώ εἶμαι, μή φοβᾶστε

📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Θ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Ματθ. ιδ΄ 22-34) 🜋 14.08.2022 🙏 «Ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε» 📜 […]

Φωνή Κυρίου Το θαύμα του χορτασμού των πέντε χιλιάδων

Το θαύμα του χορτασμού των πέντε χιλιάδων

📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Ματθ. ιδ΄ 14-22) 🜋 07.08.2022 🙏 Τό θαῦμα τοῦ χορτασμοῦ τῶν […]

Ο Χριστός θεραπεύει κάθε ασθένεια

📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Ματθ. θ´ 27-35) 🜋 31.07.2022 🙏 Ὁ Χριστός θεραπεύει κάθε ἀσθένεια […]

«Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου»

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Ματθ. θ΄ 1-8) 🜋 24.07.2022

Ἡ ζωή τῶν χριστιανῶν

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΙ Δ´ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ» (Ματθ. ε΄ 14-19) 🜋 17.07.2022

Πίστη πού σώζει

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Ματθ. η΄ 5-13) 🜋 10.07.2022

Φροντίδα γιά τήν ψυχή

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Ματθ. ϛ´ 22-33) 🜋 03.07.2022

Ἡ κλήση τῶν Ἀποστόλων

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «B´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ» (Ματθ. δ΄ 18-23) 🜋 26.06.2022

Οι ΄Αγιοι Πάντες ως δείκτες πορείας

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ» (Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27–30) 🜋 19.06.2022

Εγώ είμι το φως του κόσμου

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ» (Ἰωάν. ζ΄ 37-52, η΄ 12) 🜋 12.06.2022

Ίνα ώσιν έν, καθώς ημείς

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς Α´Οἰκουμενικῆς Συνόδου (325 μ.Χ.)» (Ἰωάν. ιζ΄ 1-13) 🜋 05.06.2022

Το φως του κόσμου

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ» (Ἰωάν. θ΄ 1-38) 🜋 29.05.2022

Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «της Σαμαρείτιδος» (Ἰωάν. δ΄ 5-42) 🜋 22.05.2022

Η θεραπεία του παραλυτικού

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής « τοῦ παραλύτου » ( Ἰωάν. ε´ 1-15 ) 🜋 15.05.2022

Ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναικῶν» (Μάρκ. ιε΄ 43 – ις΄ 8) 🜋 8.05.2022

Ο Κύριός μου και ο Θεός μου

📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΟΥ ΘΩΜΑ» (Ἰωάν. κ΄ 19-31) 🜋 01.05.2022 🙏 «Ὁ Κύριός μου καί ὁ […]

Ευλογημένος ο Ερχόμενος

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ» (Ἰωάν. ιβ΄ 1-18) 🜋 17.04.2022 🙏 Εὐλογημένος ὁ […]

Γνωρίζετε τί αἰτεῖσθε;

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ «ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ» (Μάρκ. ι΄ 32-45) 🜋 10.04.2022 […]

Ο Διδάσκαλος της αρετής

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής Δ’ Νηστειών «ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ» (Μάρκ. θ΄ 17-31) 🜋 03.04.2022 […]

Το μήνυμα του Σταυρού

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)» (Μάρκ. η΄ 34-38, θ΄ 1) 🜋 27.02.2022

Οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ)» (Μάρκ. β΄ 1-12) 🜋 20.02.2022 🙏 […]

Ἔρχου καί ἴδε

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» (Ἰωάν. α΄ 44-52) 🜋 13.03.2022 🙏 «Ἔρχου καί […]

Νηστεία και άφεση παραπτωμάτων

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΗΣ TΥΡΙΝΗΣ» (Ματθ. ς΄ 14-21) 🜋 06.03.2022 🙏 Νηστεία καί […]

Η Τελική Κρίση

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ» (Ματθ. κε´ 31-46) 🜋 27.02.2022 🙏 Ἡ τελική […]

Η φιλευσπλαχνία του Πατέρα

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (ΙΖ´ΛΟΥΚΑ)» (Λουκ. ιε´ 11-32) 🜋 20.02.2022 🙏 Ἡ […]

Μια Αρχή με Καλές Προθέσεις

«ΦΩΝΗ ⳩ ΚΥΡΙΟΥ» 📖 Το Ευαγγέλιο της Κυριακής «ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (ἀρχή Τριωδίου)» (Λουκ. ιη´ 10-14) 🜋 13.02.2022 […]