Στήριξη Οικογένειας, Σχολή γονέων

Στη Μητρόπολη Ν. Ιωνίας δείχνουμε ιδιαίτερη μέριμνα και φροντίδα στο πρώτο κύτταρο της κοινωνίας, την οικογένεια. Στις Σχολές Γονέων της Μητρόπολης ενημερώνουμε και στηρίζουμε τους γονείς στον καθημερινό τους αγώνα να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.