Πασχάλιον Μήνυμα 2018

«Ὤ θείας! Ὤ φίλης! Ὤ γλυκυτάτης σου φωνῆς!
μεθ’ ἡμῶν ἀψευδῶς γάρ, ἐπηγγείλω, ἔσεσθαι, μέχρι τερμάτων αἰῶνος Χριστέ• ἣν οἱ πιστοί, ἄγκυραν ἐλπίδος, κατέχοντες ἀγαλλόμεθα».
(Ὤδή θ’ Κανόνος τοῦ Ὄρθρου τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ ἔννοια τῆς «Ἀλήθειας» ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν καί συνεχίζει νά αποτελεῖ ἕνα ἀπό τά πιό βασικά, πιό οὐδέτερα, πιό ἐπίμαχα, ἀλλά καί πιό ἀμφιλεγόμενα ζητήματα τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως. Ἴσως στή ζωή μας νά μήν εἶναι πάντοτε ἐμφανῆς, ξεκάθαρη ἤ καί εὐδιάκριτη, εἶναι ὅμως ἄχρονη, ἄκαιρη, ἀναλλοίωτη εἰς τούς αἰῶνες, βρίσκεται μέσα στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς καί δέν μπορεῖ νά ξεπερασθῇ ἀπό καμία «μοντέρνα», «σύγχρονη» ἤ «προοδευτική» ἰδέα. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τό συγκλονιστικότερο γεγονός τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας! Γιά τήν ἀκρίβεια βρίσκεται πάνω ἀπό τήν ἀνθρώπινη ἱστορία, πάνω ἀπό τόν κόσμο τῆς φθορᾶς καί τοῦ ψεύδους καί ἐκπέμπει τό πιό ἐλπιδοφόρο μήνυμα πού ἀφορᾷ σέ βάθος τό νόημα, τήν ὕπαρξη καί τήν οὐσία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Μέ ἀπλά λόγια… ἀποτελεῖ τήν μοναδική «Ἀλήθεια» καί σηματοδοτεῖ τήν ἀπαρχή τῆς νέας δημιουργίας, τοῦ νέου «ἀληθινοῦ» κόσμου πού προσφέρει ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο.

Ἡ ἀλήθεια πού πηγάζει ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας ἀνοίγει τόν ὁρίζοντα στήν αἰωνιότητα καί ἀποκαλύπτει τήν ἀσύλληπτη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Ὁ Χριστός μας ἀπό ἀγάπη δημιούργησε τόν ἄνθρωπο, ἀπό ἀγάπη εἰσῆλθε στήν παγκόσμια ἱστορία, ἀπό ἀγάπη συναντήθηκε μέ τή δική μας ἀπελπισία, τή δική μας μικροπρέπεια καί ἀχαριστία καί προσέφερε τόν ἑαυτό Του μέ γενναιόδωρη αὐτοδιάθεση ὡς θυσία. Δέν μένει ἐγκλωβισμένος στό μνῆμα, συνθλίβει τίς πύλες τοῦ Ἄδη, διαλύει τά αἰώνια δεσμά τῆς ἀμαρτίας καί ἀνίσταται! Μαζί μέ Αὐτόν προσκαλεῖ τόν κάθε ἕναν ἀπό ἑμᾶς νά ἀναστηθῇ μαζί Του καί νά δώσει ἕνα ὁλότελα νέο νόημα στή ζωή του. Μᾶς προκαλεῖ νά ἀλλάξουμε τήν ἀνιαρή καθημερινότητά μας, νά ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τά ἐγωκεντρικά δεσμά μας, νά λειτουργήσουμε κοινωνικά, ὁμαδικά, ἑνωμένοι χωρίς ἐγωϊσμούς, πάθη καί μισαλλοδοξίες, νά γκρεμίσουμε τά τείχη πού μᾶς χωρίζουν ἀπό τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπό μας καί νά γεφυρώσουμε τίς ὅποιες μεταξύ μας διαφορές. Μᾶς προκαλεῖ νά Τόν μιμηθούμε, νά γίνουμε χαρούμενοι ἄνθρωποι καί νά ἀγαπήσουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, ὅπως ἀκριβῶς Αὐτός ἀγάπησε ἐμᾶς. Μοναδικά!

Μέσα στήν ἀκαταστασία τῆς σημερινῆς πραγματικότητας, ἑνός κόσμου ἐγκλωβισμένου στό «ἐγώ», τοῦ «φαίνεσθαι», ἀνέραστου, πού φορᾷ ὑποκριτικές μάσκες, χωρίς ὄραμα καί ἱδέες, δίχως χιούμορ, πού ζῇ συντροφιά μέ τήν ἄρνηση, τή μοναξιά, τό ἄγχος καί τίς ψεύτικες ἐλπίδες, ἡ ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως ἔρχεται νά προσφέρῃ στήν ἀνήσυχη καρδιά μας μία οὐσιαστική δύναμη καί ἐλπίδα, ἕνα πραγματικό καταφύγιο.Ἔρχεται νά ξεκουράσῃ τίς ταλαιπωρημένες ψυχές μας, νά προσφέρῃ ἀνάπαυση στήν πολύβουη καθημερινότητά μας, νά μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου, νά μᾶς μεταδώσῃ τό φῶς τῆς εἰρήνης καί τήν χαρά τῆς ζωῆς.

Κανείς πλέον δέν εἶναι μόνος του! Κανείς δεν ζεῖ μόνος του! Ἡ μοναξιά δέν ἔχει θέση στόν καινούργιο κόσμο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἔχουμε ἐγγυητή τῆς ζωῆς τόν Άναστάντα Κύριό μας καί συνοδοιπόρο τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, πού στέκεται συνεχῶς δίπλα μας, ἔτοιμη νά βαστάξῃ κάθε ἀνθρώπινο πόνο καί ἀναστεναγμό. Μοναδική προϋπόθεση, ἡ δική μας ἐλεύθερη ἐπιλογή.

Μέσα στήν ἀναστάσιμη φωτοχυσία, ἄς ἀκούσουμε τήν γλυκύτατη φωνή του Ἀναστημένου Χριστοῦ μας καί ἄς στρέψουμε το βλέμμα μας σέ Αὐτόν, πού ποτέ δέν μᾶς εἴπε ψέμματα! Ἄλλωστε, «τά ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδού γέγονε καινά τά πάντα» (Β’ Κορ. 5,17). Μέσα ἀπό τήν καρδιά μου εὔχομαι νά βιώσουμε καί ἐφέτος ὁλες καί ὅλοι μαζί, μέ εἰρήνη καί ἀγάπη, ἑνωμένοι καί μονιασμένοι τήν ἀλήθεια πού ἀπορρέει ἀπό τό μοναδικό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως!

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Χρόνια Πολλά!

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος ΓΑΒΡΙΗΛ