Πασχάλιον Μήνυμα 2017

Ἐν Νέᾳ Ἰωνίᾳ, τῇ 6ῃ Ἀπριλίου 2017

«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν˙ καί σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τόν αἴτιον, τόν μόνον εὐλογητόν τῶν πατέρων Θεόν καί ὑπερένδοξον». (Ζ’ Ὠδή Κανόνος τοῦ Όρθρου τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μέ τήν παραπάνω νικητήρια Ὠδή, ὁ μεγαλύτερος μελωδός καί ποιητής τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ Ἅγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, συγγραφεύς ἑνός ἀπό τά σπουδαιότερα ἀριστουργήματα τῆς παγκοσμίου λογοτεχνίας, τοῦ Ἀναστασίμου Κανόνος τοῦ Πάσχα, διατυμπανίζει χαρμόσυνα τήν πιό θαυμαστή νίκη ὅλων τῶν ἐποχῶν καί τόν ἐνδοξότερο θρίαμβο ὅλων τῶν αἰώνων, τή νίκη τοῦ Ἀγαθοῦ ἔναντι τοῦ κακοῦ, τήν ἐπικράτηση τοῦ Φωτός ἔναντι τοῦ σκότους τῆς ἀμαρτίας, τήν ὁλόφωτη νίκη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ κατά τοῦ Ἄδου καί τοῦ θανάτου, ἀλλά καί τήν ἀπαρχή τῆς δικής μας Ἀναστάσεως.

Αὐτή ἡ λαμπροφόρος Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τό σημαντικότερο καί σπουδαιότερο γεγονός πού συνέβη ποτέ τόσο στή γή, ὅσο καί στόν οὐρανό. Σήμερα, σέ μία ἐποχή ἀβέβαιη καί σκοτεινή, σέ μία ἐποχή φόβου καί ἀπελπισίας, αὐτός ὁ θρίαμβος τῆς ἄμετρης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἔρχεται νά πλημμυρίσει μέ τό ἄπλετο φῶς πού ἀπορρέει ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο κάθε τεθλιμμένη καί ἀπελπισμένη καρδία, κάθε πονεμένο καί ἀπογοητευμένο ἄνθρωπο, προσφέροντας μία ἀπερίγραπτη αἰώνια χαρά, μία ὁλοζώντανη ἐλπίδα, ἀλλά καί μία ἀναστάσιμη καινή Ζωή γεμάτη ἀγάπη καί αἰσιοδοξία.

Ἡ Ἀνάστασις ἦλθε! Ἡ Ἐκκλησία μας πανηγυρίζει! Ὁ σκοπός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου μας ἐκπληρώθηκε! Ὁ θάνατος καταπατήθηκε «ποῦ σου, θάνατε το κέντρον; ποῦ σου ἅδη το νῖκος;» (Α’ Κορ. 15,54-55). Ὁ Χριστός κατατρόπωσε τόν Ἄδη καί ὡς νικητής χαρίζει τήν ἀληθινή ζωή καί τήν αἰώνια δόξα. Πορεύεται ἀναστημένος πρός τόν Θεό Πατέρα, κρατώντας μέ τό ἕνα χέρι τόν Ἀδάμ καί μέ τό ἄλλο τήν Εὔα. Μέ τόν ἴδιο τρόπο ἁπλώνει τό χέρι Του στόν καθέναν ἀπό ἐμᾶς καί μᾶς καλεῖ ἐλεύθερα νά πορευθοῦμε μαζί Του, «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν» (Μαρκ. 8.34), σέ μία νέα ζωή γεμάτη χαρά, ἐλπίδα, εἰρήνη, φῶς καί αἰσιοδοξία, σέ μία νέα πραγματικότητα, πέρα ἀπό ἐγωισμούς, πάθη, φόβους, φανατισμούς καί μισαλλοδοξίες.

Ἀναμφισβήτητα, ἡ δυναμική πού ἀπορρέει ἀπό τό χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς Ἀναστάσεως δέν ἔχει μόνον ἀτομικά ἀποτελέσματα. Φέρει οἰκουμενικές διαστάσεις. Παρόλο πού σάν ἱστορικό γεγονός βρίσκεται πάνω ἀπό τήν ἱστορία καί δέν ὑπάγεται στήν ἀνθρώπινη νομοτέλεια, νοηματοδοτεῖ καί ὀμορφαίνει τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη, προσανατολίζει πρός νέους ἐλπιδοφόρους ὁρίζοντες κάθε λαό καί κάθε ἔθνος, ἀνακαινίζει κάθε ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς, ἀνεξαρτήτου φύλου, χρώματος ἤ θρησκείας καί μαρτυρᾷ τήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεού γιά τό πλάσμα Του. Ἀγάπη πού μέτρο της ἔχει μόνον τόν Σταυρό τοῦ Παθους, ἀγάπη θυσιαστική καί χωρίς ὄρια.

Σέ αὐτό τό Πάσχα, σέ αὐτή τήν «μετάβαση» μᾶς προτρέπει νά πορευθοῦμε ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Μᾶς καλεῖ νά ἐγκαταλείψουμε τόν παλαιό ἐαυτό μας, νά συντρίψουμε τά τείχη πού φυλακίζουν τίς καρδιές μας, νά τολμήσουμε νά ἀγαπήσουμε τόν πλησίον μας, νά ἀποβάλουμε τόν φόβο τοῦ θανάτου, ἀλλά καί κάθε φοβία, κάθε ἀγωνία, κάθε ἄγχος καί ἀβεβαιότητα, κάθε θλίψη καί ἀντιπαλότητα πού σάν λίθος ἑνός μνήματος αἰχμαλωτίζουν τίς ψυχές μας καί μᾶς ἀπομακρύνουν από τήν ίδια τή Ζωή.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις σᾶς εὔχομαι ὁλόψυχα νά βιώσουμε καί ἐφέτος τό μοναδικό καί ὑπέρλαμπρο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά διαποτίσουμε τήν ὕπαρξή μας μέ τήν ἐλπίδα τῆς δικῆς μας ἀναστάσεως, διατηρώντας πάντοτε στήν καρδιά μας ἄσβεστη τήν φλόγα της ἀναστάσιμης χαρᾶς πού ὁ ίδιος ὁ Χριστός προσφέρει!

Χριστός Ἀνέστη!

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος ΓΑΒΡΙΗΛ