Μήνυμα Μητροπολίτου κ. Γαβριήλ για την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821

«Ἱδοῦ γάρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην»

Ἡμέρα χαρᾶς καί ἀγαλλίασεως ἡ σημερινή ἑορτή γιά τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἡμέρα χαρᾶς καί ὑπερηφάνιας γιά τόν ἀπανταχοῦ Ἑλληνισμό. «Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιο» ψάλλει ὁ ὑμνωδός καί τό χαρμόσυνο αὐτό ἄγγελμα τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ πρός τήν Παρθένο Μαρία σηματοδοτεῖ τήν μνημειώδη ἀπαρχή τῆς Σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, τήν ἀφετηρία ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων ἀγαθῶν, τήν ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τά πικρά δεσμά τῆς ἁμαρτίας, ἀλλά καί τήν ἐκπλήρωση τῆς πιό ἐλπιδοφόρας ὑποσχέσεως πού ἔδωσε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο. Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, τό κοσμοσωτήριο αὐτό ἄγγελμα τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἀποτελεῖ τρανῆ ἀπόδειξη τῆς ἄπειρης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, τῆς μοναδικῆς ἀγάπης Του γιά τόν καθένα ἀπό ἑμᾶς ξεχωριστᾶ, ἀλλά καί γεγονός μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο στήν παγκόσμια ἱστορία, κατά τό ὁποῖο ἀνοίγεται ἕνα νέο κεφάλαιο ἐλπίδας, λύτρωσης, αἰώνιας ζωῆς καί ἐλευθερίας.

Ἡ σημαντική αὐτή διπλή ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἑθνικῆς Παλιγγενεσίας τοῦ Γένους μας ἔχει ὡς κοινή ἀρχή καί βάση τό ἀτίμητο ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας. Οἱ ἔνδοξοι Ἔλληνες τοῦ 1821, ἑνωμένοι καί ἀποφασισμένοι, μέ ὁδηγό τήν θερμή πίστη καί ἀγάπη τους πρός τό Θεό καί τήν Πατρίδα θυσίασαν τό «εἶναι» τους, προσέφεραν τόν ἑαυτό τους, ἀφησαν πίσω τους ἰδιοτέλειες, προσωπικές διαφορές καί ἐπέτυχαν αὐτό πού φάνταζε ἕως τότε ἀκατόρθωτο, νά ἀποτινάξουν τόν βάρβαρο ζυγό τῆς μακρόχρονης στυγνῆς σκλαβιᾶς καί νά διεκδικήσουν μέ τόν πιό γενναῖο τρόπο τό ἀναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου καί κάθε λαοῦ, πού ἀποτελεῖ καί ὕψιστο ἀγαθό τοῦ Θεοῦ, τό δικαίωμα στήν ἐλευθερία.

Ὁ κοινός ἑορτασμός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 ἀναδεικνῦει σήμερα τήν διαχρονική, ἄρρηκτη καί ἱσχυρή σχέση Ἑλληνισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας, συμβολίζει τήν ἀνυπέρβλητη ἀξία τοῦ άγώνα καί τῆς θυσίας, ὑπενθυμίζει σέ ὅλους μας τήν ἀγωνιστική, θαρραλέα καί ἀδούλωτη ψυχή τοῦ Ἕλληνα, τίς τεράστιες εὐθύνες πού ἔχουμε ὡς λαός ἀπέναντι στήν πλούσια ἱστορία καί στούς ἥρωες προγόνους μας, καθώς καί τήν ἀνάγκη γιά ἐθνική ἑνότητα, ἐμπιστοσύνη, συμφιλίωση, ἀλληλεγγύη, ὑπομονή, ἀποφασιστικότητα καί ὁραματισμό γιά ἕνα πιό εὐοίωνο, ἀσφαλές καί εἰρηνικό μέλλον.

Ἡ Πατρίδα μας παρά τίς τραγικά δύσκολες καταστάσεις πού βίωσε στό παρελθόν ποτέ δέν στάθηκε μόνη, ποτέ δέν ἔχασε τήν ἐλπίδα της. Ἀπέναντι σέ κάθε δοκιμασία, ἀπέναντι σέ καθε ἀπειλή, ἀπέναντι σέ κάθε πρόκληση καί κίνδυνο, μπορεῖ νά ἐγκαταλείφθηκε ἤ καί νά προδόθηκε ἀπό δῆθεν φίλους καί συμμάχους, ὅμως πότε δέν ἔμεινε ἀβοήθητη ἀπό τόν Κυριό μας Ἰησοῦ Χριστό καί τήν Παναγία Μητέρα Του. Ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός τοῦ Ἔθνους μας συνδέθηκε ἱστορικά μέ τή ζωή τῆς Πατρίδας μας καί ἡ γενναία ἑλληνική ψυχή προσβλέπει πάντοτε στήν ἀρωγή καί προστασία τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ. Ἄλλωστε, ἡ ὁνομασία «Ἔλληνας» δέν προσδιορίζει ἁπλά τόν πολίτη κάποιας χώρας, ἀλλά πρωτίστως τόν ἄνθρωπο ἐκεῖνον τῆς ἀγάπης πού φέρει μέσα του ἀδιάσπαστη μία μακραίωνη προγονική παράδοση, πού ταυτίζεται μέ τήν ἱστορία, τόν πολιτισμό, τή ρωμιοσύνη, στοιχεῖα τά ὁποῖα ἀναγεννήθηκαν μέσα ἀπό τήν σχέση τους μέ τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία.

Σήμερα, σέ μία ἐποχή ἐπίσης δύσκολη γιά τήν πατρίδα μας, σέ μία περίοδο ἐξίσου κρίσιμη γιά τά ἐθνικά μας θέματα, σέ μία ἐποχή πού οἱ προκλητικές πολιτικές καί ἐπιθετικές διεκδικήσεις τῶν γειτόνων μας ἀπειλοῦν τό ὄραμα τῆς εἰρήνης, ἀπευθύνομαι πρός ὅλους ἑσᾶς καί θερμῶς σᾶς παρακαλῶ μήν χάνετε τήν ἐλπίδα σας! Μήν ἀπογοητεύεσθε! Μήν ἀποθαρρύνεσθε! Μήν χάνετε τήν πίστη σας στό Θεό μας πού ποτέ δέν μᾶς ἐγκατέλειψε!

Ἀς ἀποβάλουμε τά μίση καί τίς μισαλλοδοξίες πού μᾶς χωρίζουν καί ἁς παραδειγματισθοῦμε ἀπό τόν ἑνότητα καί τόν ἀνίκητο ἡρωισμό τῶν προγόνων μας. Σᾶς διαβεβαιῶ πώς ὅπως καί τότε, ἔτσι καί τώρα, ἀλλά καί στό μέλλον ἡ Παναγία Μητέρα μας θά βρίσκεται πάντοτε δίπλα στόν κάθε Ἕλληνα Ὀρθόδοξο ἀγωνιστή, ὁ ὁποίος ἀγωνίζεται, ἔχοντας ὡς σημαία τήν πίστη του στόν Σαρκωμένο Κύριό μας Ιησού Χριστό, σύμμαχο τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία καί ὅπλα τίς ἀξίες στά ἰδανικά, γιά τά ὁποῖα ἀγωνίσθηκαν οἱ Ἕλληνες ὅλων τῶν ἐποχῶν μέ μοναδικό λάβαρο τήν ἀγάπη τους γιά τήν Πατρίδα.

Χαῖρε Κεχαριστωμένη Μαρία! Χαῖρε ὦ χαῖρε Λευτεριά!

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος ΓΑΒΡΙΗΛ