Η πρώτη συνάντηση του Κατηχητικού του Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ν. Χαλκηδόνος

Η μεγάλη προσέλευση των παιδιών στην πρώτη συνάντηση του Κατηχητικού μας έδωσε το πλέον αισιόδοξο μήνυμα για την πορεία της Κατηχητικής χρονιάς.

Το παιδιά του Προσχολικού Τμήματος μίλησαν για τη Δημιουργία του κόσμου, του Κατώτερου για την προσθήκη του Ματθία, με τη διαδικασία του κλήρου στους έντεκα Αποστόλους έπειτα από την προδοσία του Ιούδα, ενώ στο Μέσο έγινε συζήτηση για την αξία της βιωματική γνώσης του Χριστιανισμού και του προσωπικού αγώνα κάθε Χριστιανού για πνευματική ανέλιξη.

Το πρωινό, το παιχνίδι και η ζωγραφική με την συμμετοχή και καθοδήγηση των Κατηχητριών/των αποτέλεσε μέρος της σύνολης εμπειρίας.

Εκ του Ιερού Ναού