ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας στήν προσπάθειά της νά βοηθήσῃ καί στηρίξῃ τήν σύγχρονη δοκιμαζόμενη οἰκογένεια προέβη στήν ἳδρυση Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου, μαζί μέ τήν ἀμέριστη συμπαράσταση καί συνεργασία τῶν Ἱδιωτικῶν Ἐκπαιδευτηρίων Μάνεση, μέ σκοπό τή στήριξη καί ἐνίσχυση τῶν μαθητῶν Γυμνασίου καί Λυκείου.

Πρακαλοῦνται ὃθεν πάντες οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἐκ τῶν μαθητῶν τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας, ὃπως συμπληρώσουν τήν σχετικήν αἲτησιν συμμετοχῆς τήν ὁποίαν δύνανται νά προμηθευθοῦν ἀπό τό Γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Γιά περαιτέρω πληροφορίες μπορεῖτε νά ἀπευθύνεσθε καί εἰς τό τηλέφωνον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. (2102753800 –εσωτ. 103 &104).

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως