7 στους 10 Έλληνες θεωρούν ότι η Εκκλησία βοηθά τους φτωχούς και τους άπορους

Λίγες μέρες πριν το Πάσχα και πιο συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα μεταξύ 15 έως 18 Απριλίου 2016, η ερευνητική εταιρεία «About People» πραγματοποίησε έρευνα για την «Athens Voice» σχετικά με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και απόψεις των Ελλήνων, αλλά και για τις συνήθειές τους κατά τη μεγάλη αυτή εορτή της Αγίας μας Εκκλησίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 511 άτομα και διενεργήθηκε σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ωστόσο, μεταξύ των λοιπών ερωτημάτων αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον και οι απαντήσεις που δόθηκαν στο παρακάτω ερώτημα:

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την άποψη ότι η Εκκλησία: Παίζει σημαντικό ρόλο στη στήριξη / βοήθεια των φτωχών και απόρων;

Συμφωνώ 44,5%
Μάλλον Συμφωνώ 24,3%
Διαφωνώ 12,3%
Μάλλον Διαφωνώ 16,5%
Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ 2,4%