Ποιοι μπορούν να τελέσουν θρησκευτικό γάμο

  • Οι μελλόνυμφοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό, χρειάζεται έγγραφη συγκατάθεση των γονέων /κηδεμόνων και της Ιεράς Συνόδου για ηλικίες 14 -18. Κάτω των 14 ετών δεν τελείται γάμος.
  • Απαγορεύεται ο γάμος για συγγένεια μέχρι πέμπτου βαθμού.
  • Οι μελλόνυμφοι θα πρέπει να είναι κι οι δυο Χριστιανοί. Εάν ο ένας είναι αλλόθρησκος, θα πρέπει να προηγηθεί το Μυστήριο του βαπτίσματος.
  • Στην περίπτωση γάμου μεταξύ Χριστιανού Ορθόδοξου και Καθολικού ή Προτεστάντη όπου το ζευγάρι επιθυμεί να τελέσει 2 μυστήρια, θα πρέπει το μυστήριο στην ορθόδοξη εκκλησία να είναι το τελευταίο και θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό αγαμίας από την Εκκλησία όπου ανήκει. Κατά την έκδοση των αδειών γάμου οι μελλόνυμφοι θα πρέπει να υπογράψουν ότι τα τέκνα που θα προέλθουν από το γάμο αυτό θα βαπτιστούν Ορθόδοξοι Χριστιανοί.
  • Για τους αλλοδαπούς που πρόκειται να παντρευτούν απαιτείται άδεια παραμονής. Ειδικότερα, αν ένας από τους δυο μελλόνυμφους είναι αλλοδαπός θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του προξένου της χώρας του στην Ελλάδα ότι δεν έχει κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη στα ελληνικά), ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (μεταφρασμέν
  • η στα ελληνικά), άδεια παραμονής ή κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής. Θα πρέπει να φέρει ληξιαρχική πράξη βαπτίσεως και πιστοποιητικό αγαμίας από τη Μητρόπολη από τη χώρα που ανήκει.