Δικαιολογητικά για τέλεση θρησκευτικού γάμου

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών γάμου είναι:

 1. Μία εφημερίδα όπου θα φαίνεται η προαναγγελία του γάμου.
 2. Ένα παράβολο από την εφορία των δεκαπέντε (15) Ευρώ. (ένα και για τους δύο και όχι από ένα).
 3. Παρουσία και των δύο μελλονύμφων με τις Αστυνομικές Ταυτότητες τους για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών. Η κατάρτιση των δικαιολογητικών γίνεται σε μέρα και ώρα, που έχει καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης με τον Εφημέριο Ιερέα.
 4. Πιστοποιητικό Αγαμίας και ασχέτου συγγενείας για τον καθένα από τους μελλονύμφους. Εκδίδεται από τον Εφημέριο Ιερέα. Για την έκδοση του χρειάζονται:
  • Δύο ενήλικοι μάρτυρες με τις Αστυνομικές Ταυτότητες τους.
  • Δύο Δηλώσεις του Ν.1599/1986 (Ν.105) περί της κατοικίας και της αγαμίας των μελλονύμφων. (Συμπληρώνονται παρουσία του Εφημερίου Ιερέα και υπογράφονται από τον κάθε μελλόνυμφο χωριστά).

Επίσης,

 1. Σε περίπτωση διαζευγμένου/ης, χρειάζεται το Διαζευκτήριο με την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ» το οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη, όπου αυτός τελέσθηκε. Σε περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικού Γάμου κατατίθεται η Ληξιαρχική Πράξη του Γάμου με το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης, που λύει τον γάμο αυτόν. Εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου.
 2. Σε περίπτωση χηρείας κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου και πιστοποιητικό τελεσθέντος του προηγούμενου Γάμου από την οικία Μητρόπολη που τελέσθηκε ο γάμος, ή Ληξιαρχική Πράξη προηγούμενου Γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού.
 3. Σε περίπτωση που κάποιος από τους μελλονύμφους κατοικεί σε άλλη ενορία τα τελευταία 3 χρόνια, το Πιστοποιητικό Αγαμίας εκδίδεται από τον εφημέριο ιερέας της ενορίας του. Εάν η ενορία τους ανήκει σε άλλη Μητρόπολη, από αυτή που θα τελεσθεί ο Γάμος, το Πιστοποιητικό Αγαμίας θα πρέπει να εκδοθεί από την ενορία όπου διαμένει και να θεωρηθεί από τη Μητρόπολη αυτή και έπειτα προσκομίζεται στον εφημέριο ιερέα, ο οποίος θα τελέσει τον Γάμο.