-Τι σοι θέλεις ποιήσω; -Κύριε, ίνα αναβλέψω.

Οταν η ελπίδα μας είναι ο Χριστός, η προσευχή μας είναι ισχυρή και επίμονη, όπως του τυφλού, του οποίου η επιθυμία να θεραπευτεί ήταν μεγάλη. Πριν τον θεραπεύσει ο Χριστός, τον ρώτησε «τι σοι θέλεις ποιήσω:» κι ο άρρωστος απάντησε φυσιολογικά: «Κύριε, ίνα αναβλέψω».
 
Όταν ζητάµε από το Θεό στην προσευχή µας πράγµατα που έχουν σχέση µε τη σωτηρία µας ή τη ζωή µας και είναι για το συµφέρον µας, πάντοτε ο Θεός µας απαντά. Εάν άλλα ζητάµε και άλλα παίρνουμε, τότε προσευχόμεθα εσφαλμένα. «Αιτείτε και ου λαμβάνετε, διότι κακώς αιτείσθε» (Ιακ. 4,3), µας λέγει ο Αδελφόθεος Ιάκωβος.

Ο µέγας ερμηνευτής των Γραφών, άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας, κάνει την ακόλουθη παρατήρηση: «Ας θαυμάσουµε στον τυφλό την ένταση της ομολογίας». Γνωρίζει η πίστη να μάχεται µ’ όλα και να νικά. «Οίδεν η πίστις προς πάντα μάχεσθαι και πάντα νικάν».

Ο τυφλός και μετέπειτα ευγνώμων υγιής, προσευχήθηκε στον Κύριο µε θαυμαστό τρόπο. Η προσευχή του είχε πίστη, προερχόταν από την πεποίθηση πως μόνον ο Χριστός θα τον θεραπεύσει, ήταν επίμονη και συγκεκριμένη και στο τέλος ήταν και προσευχή ευγνωμοσύνης. 

Ας τον μιμηθούμε στην πίστη με την ίδια θέρμη, στην προσευχή με την ίδια επιμονή, αλλά και στη μεγάλη του επιθυμία να θεραπευτεί.

Αμήν