Με τον Σταυρό προχωράμε στην Ανάσταση

Ξεκινάει η πορεία προς την μάχη εναντίον του Μαξεντίου. Όλα ήταν έτοιμα. Ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος πάει μπροστά. Προχωρά για την νίκη στον πόλεμο. Οι πολεμιστές αντρειωμένοι μα και προβληματισμένοι. Θα γυρίσουν άραγε ζωντανοί και πάλι πίσω; Κι αν χτυπηθούν και πεθάνουν θα γυρίσουν τα σώματά τους ως ήρωες νικητές στην πατρίδα ή ως ηττημένοι.

Μήπως και ο βασιλεύς, ο ανδρειωμένος Κωνσταντίνος δεν τα σκέφτεται; Τα σκέφτεται και προβληματίζεται. Όμως προχωρούν για την νίκη…

Και τότε, ω του θαύματος, μέρα μεσημέρι, καθώς πάνε προς τη μάχη, ο Μέγας αυτός Βασιλεύς βλέπει όραμα στον ουρανό. Βλέπει να σημειώνεται με αστέρια ο Σταυρός και γύρω από τον Σταυρό αλλά αστέρια να σχηματίζουν μια φράση.

Μια φράση νίκης: «Εν τούτω Νίκα».

Και ο βασιλεύς δεν χάνει χρόνο. Προστάζει και ζητά να κατασκευάσουν λάβαρο με Σταυρό ίδιο σαν αυτό που είδε στο όραμα. Και ο Σταυρός να προπορεύεται του στρατεύματος κατά την μάχη. Και στη μάχη εκείνη ο βασιλεύς πέτυχε μεγάλη νίκη κατά του εχθρού.

Μήπως έτσι δεν είναι και η ζωή μας…; Στον καθημερινό μας αγώνα πόσες σκέψεις και αμφιβολίες δεν πάνε να μας αλλάξουν την πορεία μας;

Και εμείς… άλλοτε τις αποφεύγουμε και άλλοτε μας κερδίζουν και χάνουμε τον δρόμο μας.

Άραγε τόσο πολλές είναι αυτές οι σκέψεις και οι αμφιβολίες…; Τόσο πολλές που ούτε τον Σταυρό δεν βλέπουμε ή αρνούμαστε να Τον δούμε…;

Όποιος πορεύεται στη ζωή με το βλέμμα στο Σταυρό του Χριστού, αυτός αποκτά υπομονή, αυτός παίρνει για δώρο την Ανάσταση!