Η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας

183 social media engagement

Δέκα ημέρες πριν από τη μεγάλη εκείνη ημέρα της Πεντηκοστής, συνομιλώντας για τελευταία φορά με τους Αγίους Αποστόλους Του ο Κύριος, «βλεπόντων αυτών επήρθη», όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων. Δηλαδή, όσο είχαν καρφωμένο το βλέμμα τους επάνω Του, Εκείνος υψώθηκε προς τον ουρανό. Αλλά συγχρόνως, τους έδινε και τη μεγάλη υπόσχεση: «Λήψεσθε δύναμιν επελθόντος Του Αγίου Πνεύματος». Δηλαδή: «Θα πάρετε δύναμη και ενίσχυση όταν θα κατέλθει Το Άγιο Πνεύμα σε εσάς».

Και να που η υπόσχεση πραγματοποιείται. «Ήχος ώσπερ φερομένης πνοής βιαίας», διαβάζουμε και πάλι στις Πράξεις, αναγγέλει στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, το μέγιστο γεγονός της καθόδου Του Παρακλήτου. Ήρθε δηλαδή ξαφνικά απ’ τον ουρανό ένας έντονος ήχος, μία δυνατή βοή, σαν ισχυρή ριπή ανέμου.

Η βοή εκείνη, προκάλεσε σύγχυση και κατάπληξη στα πλήθη των Ιουδαίων, αλλά και στους μαθητές του Χριστού που ήταν συγκεντρωμένοι στο ευλογημένο υπερώο της Αγίας Πόλης.

Και τότε, «ώφθησαν διαμεριζόμεναι γλώσσαι ωσεί πυρός, εκάθισέ τε έφ’ ένα έκαστον αυτών». Είδαν, δηλαδή, να διαμοιράζονται σ’ αυτούς, πύρινες γλώσσες κι από μία τέτοια γλώσσα, να κάθεται πάνω απ’ τον καθέναν απ’ αυτούς.

Η υπόσχεση Του Κυρίου είχε εκπληρωθεί. Ο Παράκλητος ήρθε. Η Εκκλησία ιδρύθηκε. Το Πνεύμα το Άγιο παραμένει έκτοτε ανάμεσά μας ως η «πηγή των θείων θησαυρισμάτων».

Τις πλούσιες δωρεές του Αγίου Πνεύματος, με πολύ όμορφα λόγια, μας περιγράφουν οι πνευματοφώτιστοι πατέρες και υμνωδοί της Εκκλησίας μας:

«Πάντα χορηγεί Το Πνεύμα Το Άγιον. Βρύει προφητείας, ιερέας τελειοί, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν, αλιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλον συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας», ακούμε στα στιχηρά ιδιόμελα του Εσπερινού της μεγάλης εορτής. Γιατί πράγματι, «μέγα τι εστί και παντοδύναμον εν χαρίσμασι και θαυμάσιον», «άλλου φωτίζει την ψυχήν εν προφητεία, άλλω δίδωσι ερμηνεύσαι τας θείας γραφάς, άλλου την σωφροσύνην ενισχύει, άλλον διδάσκει τα περί ελεημοσύνης, άλλον ετοιμάζει προς το μαρτύριον», κατά τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων.

Όλες αυτές τις δωρεές, τις βλέπουμε να εκδηλώνονται απ’ την πρώτη κιόλας ημέρα της καθόδου Του στους Αγίους μαθητές και Αποστόλους Του Κυρίου.

Αγράμματοι ψαράδες ήταν οι περισσότεροι απ’ αυτούς. Κι όμως, όταν κάθισαν πάνω απ’ τα κεφάλια τους οι πυρίμορφες γλώσσες Του Παρακλήτου, έγιναν πάνσοφοι! Έγιναν οι βαθύτεροι θεολόγοι όλων των αιώνων! Όλοι οι κήρυκες του Ευαγγελίου, όλοι οι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής, όλοι οι σοφοί θεολόγοι της Εκκλησίας, τα δικά τους λόγια μελέτησαν και μελετούν και προσπάθησαν και προσπαθούν να εμβαθύνουν σ’ αυτά και να τα κατανοήσουν.

Φοβισμένοι και αποθαρρημένοι ήταν οι μαθητές του Κυρίου, όταν Τον είδαν να πεθαίνει επάνω στο Σταυρό. Να όμως που ο Παράκλητος, ερχόμενος σ’ αυτούς, φέρνει μία καταπληκτική μεταβολή, μία πραγματική αναγέννηση!

Με θάρρος και παρρησία ηρώων κηρύττουν τώρα προς τα πλήθη των Ιουδαίων και προσκαλούν εκείνους που σταύρωσαν τον Χριστό να Τον πιστέψουν και να Τον ομολογήσουν Θεό και Σωτήρα τους. Και το κήρυγμά τους, με την έμπνευση Του Αγίου Πνεύματος, έχει δύναμη ασυναγώνιστη.

Οι αρνητές πιστεύουν. Οι σταυρωτές προσκυνούν. Οι διώκτες γίνονται μάρτυρες. Πού αλλού να βρεθεί, πού υπάρχει αυτή η καταπληκτική, η αναδημιουργική δύναμη των χαρακτήρων και της όλης εν γένει προσωπικότητας του ανθρώπου; Που αλλού παρά μόνο στη ζωοποιό δύναμη, στην πηγή του αγιασμού, που είναι το Πανάγιο Πνεύμα.

Αυτή η καταπληκτική δύναμη, ανέδειξε τα «πρόβατα» της ποίμνης του Χριστού, απείρως δυνατότερα απ’ τους «λύκους» της ειδωλολατρίας εκείνης της εποχής. Κι αυτή η ζωογόνος δύναμη, ενισχύει πάντοτε τους αγωνιστές, κάθε εποχής και τους βοηθά να προχωρούν ασταμάτητα, αψηφώντας εμπόδια και αντιδράσεις. Μέχρι την τελική νίκη.

Αλλά και απ’ τον ζοφερό ρύπο της αμαρτίας απαλλάσσει η χάρη του Παρακλήτου. Βαπτίστηκαν εκείνη την αγία ημέρα της πρώτης χριστιανικής Πεντηκοστής οι Απόστολοι του Χριστού, σύμφωνα με την υπόσχεσή Του: «Ιωάννης μεν βάπτισε ύδατι, υμείς δε βαπτισθήσεσθε εν Πνεύματι Αγίω».

Βαπτιζόμαστε έκτοτε κι εμείς με το πνευματοφόρο νερό του Αγίου Βαπτίσματος και ανακαινιζόμαστε και γινόμαστε «εν Χριστώ καινή κτίσις», σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Κι όταν σε μεγαλύτερη ηλικία υποβαλλόμαστε στο δεύτερο βάπτισμα, εκείνο της μετανοίας, πάλι τότε με τη χάρη του Παρακλήτου, λαμβάνουμε την άφεση των αμαρτιών μας, μέσω του μυστηρίου της Εξομολογήσεως, πάντοτε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου προς τους Αποστόλους: «Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Αν τίνων αφήτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς, αν τίνων κρατήτε κεκράτηνται».

Πράγματι, σύμφωνα με τους θαυμάσιους ύμνους της Εκκλησίας μας, «Αγίω Πνεύματι τα σύμπαντα το είναι έχει» και «περικρατείται πάντα τα ορατά τε συν τοις αοράτοις».
Ας μην σταματήσουμε λοιπόν και εμείς να δεόμαστε και να ικετεύουμε Τον Θεό, να μας χαρίζει αδιάκοπα την ζωοποιό χάρη Του Παρακλήτου:
«Το Πνεύμα Σου Το Άγιον μη αντανέλης αφ’ ημών».

Ιεροδ. Αυγουστίνος Βλάχος