Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 2014 Μητροπολίτου Γαβριήλ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Χριστός γεννᾶται δοξάσατε,
Χριστός ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε,
Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε»

Σήμερα λαμβάνουμε τήν ἀπάντηση στίς αἰώνιες προσευχές μας. Σήμερα λύονται τά δεσμά τοῦ Ἄδου. Σήμερα τό ἀνθρώπινο γένος προσφέρει τήν ἁμαρτωλότητά του γιά νά λάβει τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν. Σήμερα ἐκπληρώνονται οἱ προφητικές διδαχές καί ἑνώνεται ὁ κόσμος τῆς Παλαιᾶς μέ τήν Καινή Διαθήκη. Σήμερα ὁ Θεός τῶν πρωτοπλάστων ἐκληρώνει τήν ὑπόσχεσή Του γιά νά καταστεῖ ὁ Θεός ὅλων μας.

Τά Χριστούγεννα ἀγαπητοί μου ἀδελφοί ἐνσαρκώνουν ὅλα τά παραπάνω καί μᾶς προσφέρουν ἀπλόχερα τήν εὐκαιρία νά ἀναζητήσουμε τό βαθύτερο νόημα αὐτῆς τῆς τόσο σημαντικῆς δεσποτικῆς ἑορτῆς γιά τόν λειτουργικό κύκλο τῆς Ἐκκλησίας μας. Γεννήθηκε ὁ Χριστός, σαρκώθηκε ἡ ἐλπίδα καί πλέον ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει δικαίωμα στήν ζωή, ἀπελευθερωμένος ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν ζυγό τοῦ σκότους, ὁδηγούμενος στό φῶς μέ γνώμονα τήν ἀνιδιοτελή καί ἀνυπόκριτη ἀγάπη τοῦ σπαργανωμένου βρέφους τῆς ἄσημης πόλεως Βηθλεέμ. Αὐτός ὁ μεγάλος Θεός διαλέγει μία φτωχή φάτνη γιά νά ἀλλάξει σελλίδα στήν ἀνθρώπινη ἱστορία, νά ἐξαφανίσει κάθε κοινωνική ἀνισσότητα, νά προσφέρει τιμή στά δύο φύλλα, νά δώσει ἐλπίδα στούς ἀποκλεισμένους τοῦ κόσμου τούτου καί νά ὁδηγήσει σύμπαν τό ἀνθρώπινο γένος μέ τήν σταυρική Του θυσία στήν ἀπολύτρωση, στήν κάθαρση, στήν ἀπόλυτη ἐλευθερία.

Σήμερα ἀδελφοί μου ζούμε ἀνελεύθεροι.

Οἱ δυσκολίες τῆς ζωῆς μᾶς κρατοῦν στήν σκλαβιά. Ἡ φτώχεια καί ἡ ἀνεργία καταργούν τήν ἀξιοπρέπειά μας. Ἡ δύναμη ὅμως τοῦ σαρκωμένου Λόγου, ἡ ἄφατη φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ σκεπάζουν κάθε προσπάθεια δουλειάς καί ὁδηγοῦν τόν καθένα μας στήν συνεχή σχέση μέ τόν Θεό καί μέ τούς συνανθρώπους μας, ἐλεύθεροι ὅντες, στηριζόμενοι στίς ρίζες καί στό αἵμα τῶν προγόνων μας, μέ ὅραμα νά προσφέρουμε στήν πατρίδα μας τήν πνευματική καί ὑλική πρόοδο πού τῆς ἀξίζει. Στίς ἀξιοπρεπείς περιοχές μας, τῆς Νέας Ἰωνίας, τοῦ Ἡρακλείου, τῆς Νέας Φιλαδέλφειας καί τῆς Νέας Χαλκηδόνας, μέσα σέ κάθε ἐνορία, σέ κάθε σπίτι γεννιέται σήμερα ὁ Χριστός γιά νά μᾶς ἀπελευθερώσει ἀπό αὐτό τό σκότος τῆς ἁμαρτίας καί μέ τό φῶς τοῦ ἀστέρος τῆς Βηθλεέμ νά μᾶς ὁδηγήσει ἐκεί ἀπό ὅπου ξεκίνησαν ὅλα. Ἐκεί ὅπου ἡ ταπείνωση, ἡ ἀδυναμία, ἡ φτώχεια κατάφερεραν νά νικήσουν τήν ματαιοδοξία, τήν κοσμική ἐξουσία καί τόν ἀνθρώπινο ἐγωισμό, ἐκεί ὅπου ὅλοι μας πρέπει νά κατευθυνόμαστε γιά νά συναντήσουμε τόν συνάνθρωπό μας, τόν κάθε ξένο καί ἄσημο, τόν κάθε φτωχό καί ἁμαρτωλό, ἐκεί πρέπει καί ἐκεί μᾶς ὁδηγεῖ ὁ διαχρονικός ἀστέρας τῆς Βηθλεέμ.

Αὐτή, ἀδελφοί μου, εἶναι ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας καί κάθε χρονιά μᾶς δίδεται ἡ ἀφορμή νά σκεφτόμαστε τήν θέση μας σέ σχέση πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση. Ἀπό τήν καρδιά μου, Σᾶς εὔχομαι, ἡ ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους 2015 νά μᾶς βρῇ πιό κοντά σέ αὐτήν τήν πορεία, νά μᾶς ἐνισχύσει στίς καθημερινές δυσκολίες καί νά διατηρήσει ὅλους ὑγιείς καί δυνατούς. Ἕνα εἶναι βέβαιο. Τήν ἀπόλυτη ἐλευθερία πού προσφέρει τό Θείον Βρέφος τῆς Βηθλεέμ δέν μπορεί κανείς νά σᾶς τήν ἀρπάξει.

Μέ πολλές εὐχές καί ἐν Χριστῷ τεχθέντι ἀγάπη,

Καλή χρονιά καί εὐλογημένη

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος ΓΑΒΡΙΗΛ