ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2015

Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Ἡ λαμπρά πανήγυρις τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἔφθασε καί πάλι. Ὁλόκληρη ἡ φύσις πλημμυρίζει ἀπό τό φῶς τοῦ Παναγίου Τάφου. Ἡ ὑπόσχεσις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐκπληρώθηκε. Ὁ Τριαδικός Θεός, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἔγινε ἄνθρωπος γιά τίς δικές μας ἁμαρτίες, ξεπλένοντας μέ τό τίμιο αἷμα Του κάθε ἀνθρώπινο ἐμπόδιο, κάθε μικρή μας ἀδυναμία, κάθε ἁμαρτωλή πράξη. Μέ τήν Ἀνάστασή Του ἐγκαινίασε πλέον ἕνα νέο κεφάλαιο γιά τήν ἀνθρώπινη ἱστορία καί μᾶς προσέφερε ἕναν ἐναλλακτικό τρόπο ζωῆς, μᾶς προσκάλεσε νά γίνουμε μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του χωρίς διακρίσεις καί φοβίες.

Πλέον δέν ὑπάρχει στή νέα Του διαθήκη ἀνθρώπινη ἁμαρτία πού νά μπορεῖ νά ἀποκόψει τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό. Δέν ὑπάρχει καμία μορφή κοσμικῆς ἐξουσίας πού νά ἔχει τήν δύναμη νά νικήσει τήν ζωή. Ὁ θάνατος ἐνταφιάζεται μέ τόν θάνατο τοῦ Χριστοῦ, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί νικιέται ἀπό τόν θάνατο τοῦ Κυρίου μας. Ὁ νέος Ἀδάμ ἀνακαινίζει ὁλόκληρη τήν δημιουργία καί μετατρέπει τόν θάνατο σέ αἰώνια ζωή. Μετατρέπει τόν θάνατο σέ πανηγύρι, θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, καί μεταμορφώνει τήν θλίψη σέ διαρκή χαρά. Ὁ Ἀναστημένος Χριστός μᾶς προτρέπει γιά μία ἄλλη ζωή. Μᾶς προσφέρει μέσα στήν Ἐκκλησία Του μία πορεία χωρίς διακρίσεις, χωρίς ἀγκυλώσεις, χωρίς μίσος καί ἐγωϊσμούς. Στήν θέση τῆς διχόνοιας τοποθετεῖ τήν ἑνότητα. Τήν κοινή πορεία μαζί μέ τόν ἀναστάντα Χριστό. Καί μᾶς καλεῖ, σεβόμενος τήν ἐλευθερία μας, νά ἐπιλέξουμε. Τήν ἑνότητα ἀπό τήν διχόνοια. Τήν ἀγάπη ἀπό τό μῖσος. Τήν συγχώρεση ἀπό τήν βία. Τήν εἰρήνη ἀπό τόν πόλεμο.

Στήν πατρίδα μας ἀδελφοί μου ἔχουμε γνωρίσει στό πετσί μας τούς καρπούς τῆς διχόνοιας. Ἔχουμε γίνει μάρτυρες τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ ἐγωϊσμοῦ. Τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως ἔχει τήν δύναμη νά μᾶς καθοδηγεῖ πρός τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἐν Χριστῷ ἑνωμένους, σ’ἕνα σῶμα, σέ μία ψυχή μέ στόχο τήν ἕνωσή μας μέ τόν Χριστό καί τήν ἀδιάκριτη ἀγάπη μας πρός τόν συνάνθρωπο.

Αὐτή τήν πνευματική ὁλοκλήρωση σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου γιά τό φετινό Πάσχα. Αὐτή εἶναι ἡ προσευχή μου γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία. Να πορευόμαστε ἑνωμένοι, ἐλεύθεροι ἀπό τήν ἁμαρτία, μέ τήν βεβαιότητα ὅτι ὁ Ἀναστημένος Χριστός μᾶς θέλει κοντά Του ἑνωμένους. Θέλει νά προσφέρουμε ἀπλόχερα τήν ἀγάπη μας καί νά ἔχουμε τήν δύναμη νά συγχωρούμε. Αὐτή εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας. Καί μέσα σέ Αὐτήν ὁ Χριστός δέχεται τόν τελευταῖο, ὅπως καί τόν πρῶτο. Μᾶς προσφέρει ἀπλόχερα τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως καί μᾶς ζητᾶ νά τό ἀντιπροσφέρουμε στούς ἐχθρούς καί τούς φίλους μας.

Ἄς γίνει πραγματικότητα ἡ Ἀναστημένη αὐτή χαρά στή ζωή μας καί ἄς προσευχόμαστε ὁ Χριστός νά μᾶς διατηρεῖ ἑνωμένους στήν κοινή μας πορεία γιά τήν πνευματική μας ὁλοκλήρωση.

Χριστός Ἀνέστη! Ἀδελφοί μου
Μέ πολλές ἐγκάρδιες εὐχές

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος ΓΑΒΡΙΗΛ