Μήνυμα Μητροπολίτη Ν. Ιωνίας κ. Γαβριήλ για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

«Τί σου τό θεαυγές κάλλος ὑπογράψει, Θεομῆτορ Παρθένε, λόγος; Οὐ γάρ ἐστι τά σά λογισμοῖς καί λόγοις ὁρίζειν· πάντα γάρ ὑπερβαίνει καί νοῦν καί λόγον». Γρηγορίου Παλαμᾶ, Εἰς τήν πάνσεπτον Κοίμησιν τῆς πανυπεράγνου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας, PG151, 469.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Σε λίγες ημέρες η Εκκλησία μας θα εορτάσει πανηγυρικά την Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη από τις θεομητορικές εορτές του ορθόδοξου εορτολογίου. Είναι το «Πάσχα του Καλοκαιριού», κατά το οποίο η Κυρία Θεοτόκος μεθίσταται από τη γη στον Ουρανό, ως Βασίλισσα του Ουρανού και της γης και ως αιτία της θεώσεως όλων μας.

Εορτάζει η γλυκύτατη Μητέρα του Χριστού μας, που είναι και η δική μας Μητέρα, η Μάνα όλων των ανθρώπων, όπως το εξαγγέλλουμε πανηγυρικά στην Ακολουθία των Χαιρετισμών Της: «Ὦ πανύμνητε Μῆτερ, ἡ τεκοῦσα τὸν πάντων ἁγίων, ἁγιώτατον Λόγον», η Οποία στέκεται πάντοτε στοργικά στο πλάι κάθε πονεμένου παιδιού Tης, στο πλάι κάθε ευλαβικής ψυχής, και ως φιλεύσπλαχνη Μάνα, μας αγαπά, μας στηρίζει, μας εμψυχώνει, μας παρηγορεί, μας ενθαρρύνει και μας αγκαλιάζει και γίνεται «τοῖς λυπουμένοις εὐμενές παραμύθιον, πᾶσι τοῖς αἰτοῦσιν ἔτοιμη βοήθεια», σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό (PG 96, 717Β).

Δέος και συγκίνηση κατακλύζει τις ψυχές μας κάθε φορά που ατενίζουμε της ιερή μορφή Της και προσκυνούμε το σεπτό εικόνισμά Της. Αυτήν τιμούμε και Αυτήν εκλιπαρούμε να πρεσβεύει στον Υιό Της για όλους μας, αφού η Παναγία μας έχει την μεγαλύτερη «παρρησία πρός τόν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Κύριον». Γι᾽ αυτό η Εκκλησία μας, πάντοτε και διαρκώς, καταφεύγει στις πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου, αφού κανείς άλλος, ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος, ούτε άγιος δεν έχει τόση παρρησία προς τον Θεό, όση έχει η Παναγία μας.

Αναμφίβολα, ό,τι αγιότερο, ό,τι καθαρότερο και ό,τι πνευματικά ομορφότερο παρουσίασε ποτέ το ανθρώπινο γένος εντοπίζεται στο πάνσεπτο πρόσωπό της Κυρίας Θεοτόκου. Δίχως Αυτήν δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του μυστηρίου της θείας Οικονομίας, αφού η Παναγία μας, με την ελεύθερη βούλησή Της, την ταπείνωση και την απόλυτη υπακοή Της στο θέλημα του Θεού, προσέφερε στον Δεσπότη Χριστό την σάρκα Της και έγινε η Χώρα, που χώρεσε ο Αχώρητος Πλάστης και ο Δημιουργός του σύμπαντος.

Όλη η ζωή της Υπεραγίας Θεοτόκου ήταν ενάρετη. Η ίδια δεν ζούσε για τον εαυτό Της, αλλά για τον Θεό και για την υπηρέτηση της σωτηρίας των ανθρώπων. Αγαπούσε την αγνότητα και αποστρεφόταν την αμαρτία. Με την πνευματική Της καθαρότητα και με την προσωπική πνευματική Της τελείωση προσείλκυσε την χάρη του Θεού και βίωσε την αλήθεια του μυστηρίου του Θεανθρώπου Χριστού.

Σε μία εποχή βίας, φανατισμού και εγκληματικότητας· σε μία εποχή, που η αγάπη, σε κάθε της διάσταση δοκιμάζεται και που δυσάρεστες ειδήσεις κατακλύζουν καθημερινά τη ζωή μας, ας διδαχθούμε από την αγάπη, την ταπείνωση, την υπακοή και από τα πνευματικά κάλλη της Μητέρας του Κυρίου μας, και ας προσέλθουμε στην εορτή της Κοιμήσεώς Της, για να βιώσουμε και εμείς το μυστήριο του Χριστού μας, μέσα από την ένωσή μας μαζί Του. Ας μιμηθούμε την πνευματική καθαρότητα της Παναγίας μας για να κοινωνήσουμε, όσο το δυνατόν αξίως, το Άχραντο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Υιού Της «εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν την αιώνιον».

Χρόνια πολλά και ευλογημένα!
Η Παναγία να ευλογεί την πολύπαθη πατρίδα μας και να πρεσβεύει για την σωτηρία όλων μας!

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος ΓΑΒΡΙΗΛ