ΜΗΝΥΜΑ XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015 – ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

«Τά σύμπαντα σήμερον, χαρᾶς πληροῦνται, Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὁλόκληρη ἡ φύσις, ὁλόκληρη ἡ οἰκουμένη , ὁλόκληρος ὁ ἄνθρωπος πλημμυρίζει γιά μία ἀκόμη φορά ἀπό τό χαρμόσυνο γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θείου Λόγου. Ἔφθασε ὁ καιρός τῆς ἀπαρχῆς τῆς σωτηρίας. Ὁ ἀπομονωμένος καί ξεχασμένος ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἀτενίζει τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. Ὁ φτωχός καί ὁ ἀδύναμος μπορεῖ νά ἐλπίζει στό κοσμοσωτήριο μεγαλεῖο τῆς Βηθλεέμ. Ἡ γέννησις τοῦ Χριστοῦ γκρέμισε τά τείχη τῆς ἀμαρτίας, ἀποδυνάμωσε τίς κακοδαιμονίες τῶν ἀνθρώπων καί ἐξασφάλισε τόν ἀσφαλῆ καί βέβαιο δρόμο γιά τήν συνάντηση μέ τό θεῖο βρέφος, μέ τόν σαρκωμένο Θεό τῆς Ἀγάπης καί τῆς καταλλαγῆς, τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς ταπεινώσεως καί τῆς φιλανθρωπίας.

Ἰδών ὁ Κτίστης ὀλλύμενον, τόν ἄνθρωπον χερσίν, ὅν ἐποίησε, κλίνας οὐρανούς κατέρχεται, ψάλλουμε στόν κανόνα τῶν Χριστουγέννων καί μέ δυσκολία χωράει ὁ ἀνθρώπινος πεπερασμένος νοῦς τό μυστήριον τῆς σαρκώσεως. Ἄν εἶναι ποτέ δυνατόν ἕνας Θεός νά γίνεται ἄνθρωπος; Ἕνας Θεός νά ταυτίζεται μέ τό δημιούργημά Του; Ὁ Κτίστης νά ἐξισώνεται μέ τήν κτίση καί μέσα ἀπό αὐτήν τήν σχέση νά ἐγκαινιάζει μία νέα ζωή, νά προσφέρει νέες εὐκαιρίες πρός ὅλους, χωρίς διακρίσεις καί μισαλλοδοξίες ἀλλά μέσα ἀπό τό ξεκάθαρο πρῖσμα τῆς ἀγάπης καί τῆς θυσίας.

Ὅλη αύτή ἡ Θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας διαφαίνεται τόσο στήν ὑπέροχη ποίηση τῆς λατρευτικῆς μας ζωῆς, ὅσο καί στήν ὑποχρέωσή μας νά ζούμε ἐμπράκτως κάθε μυστηριακό γεγονός τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας πορείας. Ὁ σημερινός Χριστός ἐνσαρκώνεται σέ ἕναν κόσμο πού συνεχίζει νά ἀδικεῖ, συνεχίζει νά δημιουργεῖ τόν πόνο καί δέν ἔχει τήν δύναμη νά μεταμορφωθεῖ μέσα ἀπό τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος . Δέν βρίσκει ἀκόμα τά πατήματα ἐκεῖνα πού θά ἑνώσουν τούς ἀνθρώπους κάτω ἀπό τήν διαχρονική ὀμπρέλα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, ἡ ὁποῖα ἔχει τά περιθώρια νά γεμίζει καί νά γεμίζει… χωρίς νά τοποθετεῖ διαχωριστικές ταμπέλες καί ἀντιθέσεις.

Ζοῦμε στήν πατρίδα μας τό προσφυγικό δράμα πού βιώσαμε ἐμεῖς μόλις πρίν ἀπό 92 χρόνια. Συνάνθρωποί μας ἀντιμετωπίζονται ὡς ἀντικείμενα ἐκμετάλλευσης μόνο καί μόνο διότι οἱ ἱσχυροί τῆς γῆς συνεχίζουν νά διακρίνουν τούς ἀνθρώπους ἀπό τήν γλώσσα τους, τό φύλλο, τήν θρησκεία καί τήν καταγωγή τους. Αὐτά τά Χριστούγεννα πρέπει νά βροντοφωνάξουμε ἕνα μεγάλο ὄχι στήν συνέχιση αὐτῆς τῆς ἀνθρώπινης ἀπαξίωσης. Ἄν θέλουμε νά βιώσουμε διαφορετικά τήν γέννηση τοῦ Θεανθρώπου καί νά κάνουμε πράξη τήν θρησκευτική μας παράδοση, ἔχουμε χρέος νά ἀντιταχθοῦμε στήν παραμορφωμένη λογική τοῦ συγχρόνου κόσμου. Π ηγή ἔμπνευσής μας; Ἡ ράβδος τῆς Ρίζης τοῦ Ἰεσσαί, ὁ ἄϋλος καί Θεός! Ὁ σαρκωθείς διά τάς ἁμαρτίας ἡμῶν Κύριος καί Δημιουργός. Ἡ ἀκένωτη αὐτή πηγή ζωῆς καί ἑλπίδος, σαρκωμένη καί διαρκῶς θυσιαζομένη γιά ὅλο τόν ἀνθρώπινο κόσμο. Αὐτή εἶναι ἀδελφοί μου ἡ βασική αἰτία τῆς χαρᾶς μας. Τῆς ἐν Χριστῷ τεχθέντι τελειώσεώς μας. Αὐτή εἶναι ἡ μεταμορφωτική δύναμη τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτή εἶναι ἡ ἀσφαλής ὁδός τῆς σωτηρίας μας.

Σᾶς καλῶ, μέσα ἀπό τήν καρδιά μου , νά βιώσουμε μέσα στό πνεῦμα αὐτό τά φετινά Χριστούγεννα, καί σᾶς εὔχομαι πρός ὅλους καί τόν καθένα χωριστά ὑγεία, ὑπομονή καί ἐλπίδα γιά τό νέο ἔτος πού σέ λίγο θά ἀνατείλει.

Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά καί εὐλογημένα!

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος ΓΑΒΡΙΗΛ