Mήνυμα Μητροπολίτου κ. Γαβριήλ για τον Έρανο της Αγάπης

Ἀδελφοί μου,

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία σέ αὐτή τή δύσκολη περίοδο τῆς οἰκονομικῆς κρίσης μέ ὁλες τίς κοινωνικές καί προνοιακές της δομές προσπαθεῖ νά ἀντισταθμίσει τό κλίμα ἀνασφάλειας καί ἀβεβαιότητας πού ἒχει πλέον ἐπικρατήσει, ἁπλώνοντας χέρι βοηθείας στόν κάθε ἀναξιοπαθοῦντα ἀδελφό, δίδοντας καί πάλι ἐλπίδα καί προσδοκία ἑνός καλύτερου αὒριο.

Πιό συγκεκριμένα, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας μέ τά δύο Γηροκομεῖα πού συντηρεῖ, τούς τρεῖς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τόν ἕναν πού ἤδη ἀναγείρει, τά 6 Ἐνοριακά Συσσίτια, τό Κεντρικό Συσσίτιο ὑπό τήν ἐπωνυμία «Προσφορά», τά δύο Κοινωνικά Παντοπωλεῖα, τό κέντρο Ἱματισμοῦ, τό Κοινωνικό Φροντιστήριο για μαθητές Γυμνασίου καί Λυκείου, ἀλλά καί τήν καθημερινή διακονία τῶν Ἑνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων πού προσπαθοῦν νά καλύψουν διάφορες ἀνάγκες τῶν ἐνοριτῶν σέ χρήματα καί τρόφιμα, ἒχει προβεῖ σέ ἓναν καθημερινό ἀγώνα συμπαράστασης καί στήριξης τοῦ δοκιμαζόμενου λαοῦ τῶν περιοχῶν τῆς Νέας Ἰωνίας, τοῦ Νέου Ἡρακλείου, τῆς Νέας Φιλαδέλφειας καί τῆς Νέας Χαλκηδόνος. Αὐτή ἡ προσπάθεια δέν εἶναι παρά ἐπίτευγμα τῆς κοινῆς συμβολῆς ὃλων μας, κληρικῶν καί λαϊκῶν, γιά τήν ἐξασφάλιση συνθηκῶν ἀξιοπρεποῦς διαβίωσης γιά τόν κάθε ἂνθρωπο.

Ὃπως εἶναι καθιερωμένο στά μέσα Δεκεμβρίου πραγματοποιεῖται ὁ Ἒρανος ἀγάπης ὑπέρ τῶν πτωχῶν ἀδελφῶν μας καί διεξάγεται ἀπό τίς κατά τόπους Ἐνορίες καθῶς συνεργεῖα ἐθελοντῶν περνοῦν ἀπό τά σπίτια τῶν χριστιανῶν πρός ἐνίσχυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἒργου τῆς Ἐκκλησίας μας.
Σέ αὐτό τό σημεῖο ἒρχομαι, ἀδελφοί μου, ὡς Ἐπίσκοπος καί Πατέρας σας Πνευματικός νά ζητήσω τή στήριξη καί βοήθειά σας καί σέ ἐτούτη τή προσπάθεια γιά ἐνίσχυση καί διεύρυνση τοῦ κοινωνικοῦ καί προνοιακοῦ μας ἒργου.

Γιά φέτος, ὁ Ἒρανος τῆς Ἀγάπης θά διεξαχθῇ ἀπό 17 ἓως 23 Δεκεμβρίου. Παρακαλῶ λοιπόν θερμῶς ὃλους ὃσους μποροῦν νά βοηθήσουν καί νά συνδράμουν ἐθελοντικά στή διεξαγωγή τοῦ Ἐράνου τῆς Ἀγάπης, παίρνοντας μέρος στά συνεργεῖα πού θά δημιουργηθοῦν σε ὃλες τίς Ἐνορίες, ὃλοι μας δε ἀπό τό περίσσευμα ἢ τό ὑστέρημά μας νά κρατήσουμε μέσα ἀπό τή συνεισφορά μας στόν Ἒρανο αὐτό ζωντανή τήν ἐλπίδα τῆς συναλληλίας καί τῆς ἒμπρακτης ἀγάπης πρός κάθε ἂνθρωπο.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συμβουλεύει: «Ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε» (Γαλ. 6,2), ὑποδεικνύοντας τό δρόμο τῆς ἀμοιβαίας συμπαράστασης σέ αὐτές τίς δύσκολες ὧρες. Ἂς βροῦμε ὁλοι τήν ἀφορμή σέ αὐτή τή προσπάθεια νά δώσουμε κομμάτι τοῦ ἑαυτοῦ μας γιά τόν πονεμένο καί κατατρεγμένο ἀδελφό μας.

Εὐχόμενος κάθε εὐλογία τοῦ Κυρίου μας σέ ὃλους καί τίς οἰκογένειές σας διατελῶ,

Μετ’ ἐνθέρμων πατρικῶν εὐχῶν,

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος ΓΑΒΡΙΗΛ