Καλή Μεγάλη 🙏 Εβδομάδα και καλή Ανάσταση

Καλή Μεγάλη 🙏 Εβδομάδα και καλή Ανάσταση 🔔 Καλή πορεία των Παθών, καλή δύναμη, με τη σκέψη μας στον συνάνθρωπό μας που υποφέρει και για τον οποίο σταυρώνεται ο Χριστός!