Εγκύκλιος Μητροπολίτου κ. Γαβριήλ προς τους κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως αναφορικά με τα νέα μέτρα λειτουργίας των Ιερών Ναών

Πρὸς
Τούς Πανοσιολογιωτάτους καὶ Αἰδεσιμωτάτους
Ἐφημερίους τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου,

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ αἴσθημα εὐθύνης ἕναντι τοῦ Παναγάθου Θεοῦ καί τοῦ Ἑλληνικού λαοῦ, υἱοθετώντας τά μέτρα πού λαμβάνει ἄμεσα ἡ Ἑλληνική Πολιτεία προκειμένου νά σταματήσει τήν ἐπιδημική ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀποφάσισε μέ Ἐγκύκλιό της τήν προσωρινή ἀναβολή καί γιά λόγους προληπτικούς ὅλων τῶν καθημερινῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καθώς καί ὅλων τῶν ἕως σήμερα προγραμματισμένων Ἱερῶν Μυστηρίων (Βαπτίσεως καί Γάμου).

Οἱ Ἱεροί Ναοί ὡστόσο, σύμφώνως μέ τήν ὥς ἄνω Ἐγκύκλιο, θά παραμένουν ἀνοικτοί σέ καθημερινή βάση γιά κατ’ ἰδίαν προσευχή τοῦ πιστοῦ λαοῦ.

Εἶναι λοιπόν προφανές, ὅτι τήν κρίσιμη γιά ὅλους μας αὐτη ὥρα, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, μέ σύνεση, νηφαλιότητα καί μέ γνώμονα τό συμφέρον τῆς δημόσιας ὑγείας καλεῖται νά λάβει γενναίες ἀποφάσεις.

Στό πλαίσιο αὐτό, σᾶς ἐνημερώνω ὅτι, ἡ καθ’ἡμᾶς Ιερά Μητρόπολη Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος, ἀποδέχεται καί ἐναρμονίζεται πλήρως τόσο μέ τίς ἐπιτακτικά ἀνακαίες ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅσο καί μέ τίς ἀποφάσεις τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας πού ἀπαγορεύουν ρητά τήν λειτουργία χώρων θρησκευτικῆς λατρείας καί προκύπτουν κατόπιν σαφῶν ὁδηγιῶν πού συστήνουν οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.

Ἀγαπητοί μου Πατέρες,

Ἡ στιγμή αὐτή εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολη γιά κάθε Ἐπίσκοπο. Εἶναι λογικό οἱ ἀποφάσεις αὐτές, καίτοι ἀναγκαστικές, νά προκαλοῦν ἀπέραντη θλίψη σέ ὅλους μας. Εἶναι ὅμως ἀποφάσεις εὐθύνης, ὑπευθυνότητος, ἀλλά καί κενωτικῆς ἀγάπης τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἕναντι τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος Αὐτῆς.

Ἡ στιγμή ὁμως αὐτή δέν ἁρμόζει γιά συναισθηματισμούς. Προέχει ἡ δημόσια ὑγεία καί γι’αὐτό χρειάζεται ἀπό ὅλους μας σύνεση καί λογική. Πρέπει νά φανοῦμε ὅλοι μας δυνατοί, ψύχραιμοι καί κυρίως ἑνωμένοι ἑμπρός σέ αὐτήν τήν ἀσύμμετρη ἀπειλή.

Βιώνουμε ὡς χώρα πρωτόγνωρες δυσχερεῖς καταστάσεις. Ὁ ἀριθμός τῶν κρουσμάτων τοῦ κορωνοϊοῦ αὐξάνεται ἐπιδημικά καί ἔχει προκαλέσει ἔντονο αἴσθημα πανικοῦ, φόβου ἤ καί ἀπελπισίας στούς συμπολίτες μας. Ὁ κρατικός μηχανισμός, μέ τίς μεγάλες του ἐλλείψεις, εἶναι ἀδύναμος μόνος του νά ἐλέγξει τήν παροῦσα κατάσταση. Ὑπό τό πνεῦμα αὐτό, καλοῦμασθε ὅλοι μας νά συμβάλλουμε ὅπως μποροῦμε, προκειμένου νά ἀποφευχθεῖ ἡ ἄκρως ἀπειλητική καί ἐπικίνδυνη ἐξάπλωση τοῦ ἱοῦ.

Εἶναί λοιπόν ὥρα νά ἐντείνουμε ὅλοι μας τόν πνευματικό μας ἀγῶνα. Εἶναι ὥρα νά δείξουμε τό πραγματικό πρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά σταθοῦμε δίπλα στόν κάθε ἀδελφό μας πού χρειάζεται καί ζητᾶ τήν βοήθειά μας εἴτε ὑλική, εἴτε πνευματική, εἴτε ψυχολογική. Σᾶς παρακαλῶ θερμῶς, ὅπως μιμηθοῦμε τόν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παύλο (Α΄ Κορ. 11,1) καί ἀδιαλείπτως νά προσευχόμεθα (Α’ Θεσ. ε΄, 17) στόν Πανοικτήρμονα Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί στήν Παναγία Μητέρα Του, ὥστε ἡ Πατρίδα μας νά καταφέρει νά ξεπεράσει γρήγορα τήν δοκιμασία αὐτή.

Δέον ὅπως ἐπαναλάβω, ὅτι σέ ὁποιαδήποτε προσωπική ἤ οἰκογενειακή σας δυσκολία κατά τήν περίοδο τῆς ἐπιδημίας αὐτῆς τόσο ἡ ἐλαχιστότης μου, ὅσο καί ἡ καθ’ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολη θά σταθοῦμε δίπλα σας, ἀρωγοί καί συμπαραστάτες.

«Θαρσεῖτε καί μή φοβεῖσθε» (Ματθ. 14, 27) ἡ Ἀνάσταση πλησιάζει!

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος ΓΑΒΡΙΗΛ