Προβληματισμοί και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στο Κατηχητικό του Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ν. Χαλκηδόνος

Με ιδιαίτερη ανταπόκριση και ενεργή συμμετοχή των παιδιών πραγματοποιήθηκε το μάθημα του Ανώτερου Κατηχητικού την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016.

Το θέμα που αναπτύχθηκε διεξοδικά ήταν οι κίνδυνοι που εγκυμονούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. το Facebook, αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Τα παιδιά βιωματικά ανέφεραν περιστατικά από την προσωπική τους ζωή και συζητήθηκαν οι τρόποι χειρισμού των δύσκολων αυτών καταστάσεων, προκειμένου τα ίδια να είναι επαρκώς ενημερωμένα για το πώς να κινηθούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε κάθε ανάλογη περίσταση.

Τα συμπεράσματα στο τέλος της συζήτησης οδήγησαν στο να τονιστούν:

  • α) Η σημασία της προσωπικής συνείδησης, η οποία αποβαίνει καθοριστική για την καλοκάγαθη ή διεστραμμένη προσέγγιση οποιασδήποτε κατάστασης ή ανθρώπου και
  • β) Το γεγονός ότι κάθε μέσο προσλαμβάνει το ήθος του χρήστη του, αφού από μόνο του συνιστά απλώς ένα απρόσωπο εργαλεία στα χέρια μας.
  • Η εντός του Κατηχητικού ορθόδοξη προσέγγιση θεμάτων, τα οποία απασχολούν καθημερινά τα παιδιά στον σύγχρονο κόσμο απέδειξε ξανά ότι συνιστά επιτακτική ανάγκη, πράγμα που φαίνεται κάθε φορά τόσο από τη διαδραστικότητα στο μάθημα, όσο και από τη δίψα τους για γνωριμία με την ορθόδοξη σκοπιά κάθε ζητήματος.

    Τα δε μικρά παιδιά του Κατηχητικού απόλαυσαν την καλοκαιρία και τον ζεστό ήλιο εντός της παρακείμενης Παιδικής Χαράς με τη συνοδεία των Κατηχητριών τους.

    Κωνσταντίνα Κιτάντη,
    Θεολόγος-Κατηχήτρια