Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Αγίου Φιλίππου στον Ι. Ν. Αγίου Στεφάνου

Ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ Μητρόπολίς μας ἐν ὄψει τῆς εἰσόδου μας εἰς τό ἱερόν Σαρανταήμερον τῆς νηστείας τῆς πρό τῆς ἑορτῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, θά πραγματοποιήσει Ἱεράν Ἀγρυπνίαν ἐπί τῇ Ἱερᾷ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Φιλίππου τοῦ Ἀποστόλου ἑνος τῶν δώδεκα μαθητῶν τοῦ Κυρίου καί Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου, τῶν ὁποίων καί ἀποτμήματα Ἱερῶν Λειψάνων θά τεθοῦν πρός προσκύνησιν καί εὐλογίαν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν.

Ἡ ὡς ἄνω Ἱ.Ἀγρυπνία θά πραγματοποιηθεῖ τήν Παρασκευήν 13ην Νοεμβρίου 2015 καί ὥραν 8.30-12.30 μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ.Στεφάνου Σαφραμπόλεως Ν.Ἰωνίας, κατ’αὐτήν δέ, θά προεξάρχει ὁ Σεβ.Μητροπολίτης Ν.Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ.Γαβριήλ, καλοῦνται δέ, νά προσέλθουν ἅπαντες οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί τῆς Ἱ.ἡμῶν Μητροπόλεως.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως