Υποτροφίες σε Μαθητές Γ’ Λυκείου

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ Ο IOCC ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 50 ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ – Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

O Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών-ΑΠΟΣΤΟΛΗ και ο Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός International Orthodox Christian Charities – ΙΟCC στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου που επιτελούν μέσω του προγράμματος GIVE for GREECE IV, θα χρηματοδοτήσουν ενισχυτική φροντιστηριακή εκπαίδευση μαθητών της 3ης Λυκείου για το σχολικό έτος 2017-18. Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/IOCCαφορά μαθητές που αποφοίτησαν τη Β’ Λυκείου με βαθμό 17,5 και άνω και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες εξετάσεις εισαγωγής τους σε ΑΕΙ & ΤΕΙ με Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού: Ι. Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΙΙ. Θετικών Σπουδών, ΙΙΙ. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Η φροντιστηριακή υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένα ιδιωτικά φροντιστήρια των τριών περιοχών και απευθύνεται σε παιδιά οικογενειών με χαμηλό εισόδημα και κατοικούν μόνιμα στους δήμουςΠεριστερίου, Ν. Ιωνίας, Ν. Φιλαδέλφειας. Μαθητές όμορων Δήμων μπορούν να υποβάλουν αίτηση και θα περιληφθούν στο πρόγραμμα εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός από τους τρεις καθορισμένους δήμους.

Κοινωνικά-οικονομικά κριτήρια επιλογής υποψηφίων οικογενειών:
Α) Οι υποψήφιοι μαθητές, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την Β’ Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2016-2017 με γενικό μέσο όρο στον Έλεγχο Επίδοσης 17,5 και άνω.
Β)Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα το 2016 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ποσά: 12.000 Ευρώ (οικογένεια με1 ανήλικο τέκνο), 14.000 Ευρώ (οικογένεια με 2 ανήλικα τέκνα) και 2.000 Ευρώ για κάθε επί πλέον παιδί.
Υποχρεωτικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενες οικογένειες:
Α) Αίτηση συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη από τον γονέα. H αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ http://www.mkoapostoli.com (Προκηρύξεις-Διαγωνισμοίί)
Β) Επικυρωμένο έγχρωμο αντίγραφο Ελέγχου Επίδοσης Β’ τάξης Λυκείου φοίτησης 2016-2017 (το αντίγραφο Ελέγχου επικυρώνεται από το αντίστοιχο Λύκειο φοίτησης με μπλε σφραγίδα)
Γ) Οικιακός λογαριασμός της οικογένειας που πιστοποιείταιη διεύθυνση και ο δήμος κατοικίας.
Δ) Εκκαθαριστικό Φορολογίας Έτους 2016 που εκδόθηκε το 2017 (των γονέων).

Οι ενδιαφερόμενες οικογένειες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, μπορούν να αποστείλουν άμεσα την αίτηση και τα δικαιολογητικά, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΝΙΧΥΣΗΣ» ταχυδρομικώς (ΕΛΤΑ), με κούριερή ιδιοχείρως,στα γραφεία της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΔέσπωςΣέχου 37, Πλατεία Κυνοσάργους11743 Νέος Κόσμος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2130 184 413, 10:00-15:00.