Ο Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας Γαβριήλ δίπλα σε μαθητές και καθηγητές με αφορμή την ενδοσχολική βία

Με ένα θερμό κείμενο απευθυνόμενο στους διευθυντές και συλλόγους εκπαιδευτικών των Γυμνασίων και των Λυκείων της τοπικής του Εκκλησίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ δήλωσε την έμπρακτη στήριξη του ιδίου και της Ιεράς Μητροπόλεως ενάντια στα πολλαπλά φαινόμενα βίας και εκφοβισμού που παρατηρούνται στα σχολεία.

Έχοντας πάντοτε την αίσθηση ότι η τοπική Εκκλησία οφείλει να είναι παρούσα στις ανάγκες και στα οράματα της μαθητικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας, ο Σεβασμιώτατος απέστειλε την παρακάτω επιστολή:

Πρός τούς
ἀγαπητούς Διευθυντές καί συλλόγους καθηγητῶν
τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων
τῶν Δήμων Νέας Ιωνίας, Ἡρακλείου,
Νέας Φιλαδελφείας – Νέας Χαλκηδόνος

Ἐπικοινωνῶ μαζί σας μέσῳ τῆς παρούσης ἐπιστολῆς ἐπιθυμώντας, ἀφ΄ ἑνός μεν νά ἐπαινέσω ἀπό πλευρᾶς μου ὅσα προσφέρετε στὀ ἐκπαιδευτικό σας ἔργο στίς ἐξαιρετικά δύσκολα συγκυρίες, πού διήλθαμε εἰδικά τήν τελευταία περίοδο, ἀφ΄ ἑτέρου δε γιά νά σταθῶ καί ἐγώ ἀρωγός μέσῳ κάποιων σκέψεων καί προτάσεών μου στίς προκλήσεις καί τίς εὐκαιρίες πού ἀναδεικνύουν οἱ τωρινές συγκυρίες.

Ἡ Ἐκκλησία ὄντας θεσμός μέσα στήν ἑλληνική κοινωνία πού λειτουργεῖ ὡς φορέας μίας πλούσιας μακραίωνης παράδοσης καί ὑψηλῶν ἀξιῶν προσπαθεῖ πάντοτε στοργικά νά στέκεται πλάι στούς μαθητές καί στούς λειτουργούς τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας, δίδοντας ταυτόχρονα καί ἕναν ὀρίζοντα γιά τά ὀράματα κάθε ἐποχῆς. Χαιρόμαστε μέ τίς ἐπιτυχίες τῶν παιδιῶν μας, μέ τίς πολιτιστικές δράσεις πού δημιουργοῦν, μέ τίς πρωτοβουλίες πού ἀναλαμβάνουν σέ κοινωνικό ἐπίπεδο, μέ τίς προτάσεις πού κάνουν, καθώς πίσω ἀπό ἀυτά κρύβεται ὁ κόπος καί τό ένδιαφέρον τῶν καθηγητῶν τους. Εὔκολα ἀντιλαμβάνεται κάποιος πώς οἱ ἀπότομες ἐξελίξεις σέ ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς καθημερινότητας ὅλων μας ἔχουν ἐπιφέρει πλῆθος ἀρνητικῶν ἐπιδράσεων στό ψυχικό ὑπόβαθρο, πολύ περισσότερο στίς ὄμορφες μά καί τόσο εὐάλωτες ψυχές τῶν παιδιῶν μας, πού συχνά ἀδυνατοῦν νά βροῦν ἕνα σημεῖο ἀναφορᾶς καί ἔμπνευσης.

Ποιός μπορεῖ νά κωφεύσει στίς πολλές καί τραγικές συχνά περιπτώσεις λεκτικῆς ἥ καί σωματικῆς βίας καί πίεσης ἀνάμεσα στούς μαθητές πού φέρνουν μέ κραυγαλέο τρόπο τό ὑπόβαθρο ἄλλων ἐγγενῶν δυσκολιῶν μέσα στήν οἰκογένεια καί τόν συναισθηματικό κόσμο τῶν μαθητῶν, στήν ψυχική ἐξουθένωση λόγω ἀπογοήτευσης ἤ αἰσθήματος κατωτερότητος στόν συνεχῆ ἀγώνα γιά τήν κατάκτηση τῆς μελλοντικῆς ἐπαγελματικῆς πορείας, στήν σεξουαλική παρενόχληση μέ τίς συναφεῖς τραγικές ἐξελίξεις, τήν ὑποτίμηση τῆς ἀνθρώπινης ἀξίας καί συνάμα τά ὅποια φαινόμενα παραβατικότητας ἐκμετάλλευσης καί δυσκολίας προκύπτουν. Τά στοιχεῖα γιά τό διάστημα ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους ἕως καί σήμερα δηλώνουν μία σκληρή ἀλήθεια, καθώς μιλοῦν βάσει στοιχείων πού παρέχουν κοινωνικοί λειτουργοί καί ψυχολόγοι, γιά καθημερινά πολλαπλές ὑποθέσεις ἐνδοσχολικῆς βίας καί σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ.

Εἷμαι δίπλα σας, ἔχοντας τήν εὐθύνη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος, ὅχι μόνο θεσμικά, ἀλλά κυρίως πρακτικά καί οὐσιαστικά ὡς πατέρας καί συνοδοιπόρος στά εὔκολα καί στά πιό δύσκολα. Οἱ πόρτες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῶν Ἱερῶν Ναῶν της παραμένουν πάντοτε ἀνοικτές γιά τά παιδιά της, γιά νά μή χαθεῖ καμία εὐκαιρία στά ὄνειρα καί στό δικαίωμά τους γιά δημιουργία.

Ἡ Ἐκκλησία διασφαλίζει πάντοτε μέσῳ του ἐπίκαιρου καί ἀναγεννητικοῦ της λόγου μία ρεαλιστική πρόταση εἰρήνης καί ἰσορροπίας, μία πραγματικότητα ὁμόνοιας καί ἑνότητας σέ ἐποχές μεγάλης σύγχυσης καί ἀπογοήτευσης. Γι᾽ αὐτό προτίθεμαι νά βρεθῶ κοντά σας καί πάλι, μέ τούς καθηγητές καί τούς μαθητές, σέ μία διάθεση οὐσιαστικῆς ἐπικοινωνίας καί εἰλικρινοῦς διαλόγου καί συμπροβληματισμοῦ. Ἡ Ἐκκλησία μας δέν ἔπαψε νά νοιάζεται γιά τά μικρά καί τά μεγάλα ζητήματα τῶν ἀνθρώπων, καί πάλι ζητᾶ νά σταθεῖ δίπλα σας. Εἷμαι κοντά σας μέ ὅποιον τρόπο δύναμαι, τόσο ἐγώ, ὅσο καί οἱ κληρικοί μου, διά νά συμπαρασταθοῦμε οὐσιαστικά στίς ἀνάγκες σας, νά συζητήσουμε, νά συμπροβληματισθοῦμε καί νά ἀνοίξουμε περισσότερες πόρτες στά ὄραματα τῶν παιδιῶν καί στό σπουδαῖο ρόλο πού ἐπιτελεῖτε ὅλοι σας ἀφειδῶς γιά τό μέλλον τοῦ τόπου μας, γιά τόν πολιτισμό μας, γιά τήν κοινωνία μας. Δέν μᾶς χωρίζει τίποτε, καθώς μᾶς ἑνώνουν τόσα πολλά!

Θεωρῶ πῶς τά παιδιά μας πρέπει νά ἀκούσουν γιά τό μεγάλο δῶρο τῆς εἰρήνης. Ἡ βία δέν εἶναι δρόμος πού συμβάλλει πρός αὐτή τήν κατεύθυνση. Μέ τήν βία δέν συνυπάρχεις, δέν ἐπικοινωνεῖς, δέν ἀνοίγεις νέους δρόμους. Δέν μπορεῖ καί δέν πρέπει ποτέ ἡ βία νά εἶναι ἡ λύση σέ κανένα πρόβλημα. Θέλω νά πῶ στά παιδιά μας πῶς ἡ εἰρήνη εἶναι δῶρο Θεοῦ. Θέλω νά ἀκούσω τήν κριτική τους καί νά τούς δείξω πῶς κανένας δέν κέρδισε ἀσκώντας ἤ προκαλώντας βίαιες καταστάσεις.

Παραμένω στή διάθεσή σας καί κυρίως στήν διάθεση τῶν παιδιῶν μας. Βοηθήστε καί σεῖς νά ἐπιλέξουν τήν εἰρήνη, τήν συνύπαρξη, τήν ἀλληλεγγύη καί ὄχι τό μίσος καί τήν βία.
Μέ πολλή ἀγάπη καί ἐκτίμηση στό ἔργο σας.

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος ΓΑΒΡΙΗΛ

There are no photos with those IDs or post 40405 does not have any attached images!