Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Αγ. Ανδρέα

Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών ότι εις τον Ιερόν Ναόν Αγίας Μαρίνης Ν. Φιλαδέλφειας τήν ΚΥΡΙΑΚΗΝ 29 ε,ε. επί τη εορτή του ΑΓ. Ενδοξου Αποστόλου ΑΝΔΡΕΑ και από ώρας 8:ΟΟ μ.μ. έως 12:30ης πρωινής της 30ης Νοεμβρίου θα τελεσθή Αγρυπνία.

ΩΡΑ8:ΟΟ μ.μ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ – ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ, ΟΡΘΡΟΣ και ΘΕΙΑ ΑΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, κατά το μοναστικόν τυπικόν.

Παρακαλούμεν Θερμώς δια την συμμετοχήν των ευσεβών Χριστιανών εις την ως άνω Κατανυκτικήν Αγρυπνίαν δια την κατά Χριστόν οικοδομών των.

εκ του Ιερού Ναού

There are no photos with those IDs or post 2705 does not have any attached images!