Επιστολή Μητροπολίτου Ν. Ιωνίας κ. Γαβριήλ στους ιατρούς και στους νοσηλευτές του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας

Νέα Ἰωνία, 24 Δεκεμβρίου 2020
Πρός
Τούς Ἰατρούς καί τό Νοσηλευτικό Προσωπικό
τοῦ Κωνσταντοπουλείου Γενικοῦ Νοσοκομείου Νέας Ἰωνίας

Μέ ἰδιαίτερη ἀγάπη, τιμή καί σεβασμό ἀπευθύνω τήν παροῦσα ἐπιστολή γιά νά ἐκφράσω τήν βαθιά εὐγνωμοσύνη μου καί νά ἀπευθύνω τά εἰλικρινῆ συγχαρητήριά μου σέ ὅλους σας καί στόν καθένα προσωπικά γιά τόν ἀκαταπόνητο ἀγῶνα σας, πού μέ ἀγάπη, αὐταπάρνηση καί πολλή ἀγωνία δίνετε καθημερινά πρός ὄφελος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου σέ ἐξουθενωτικές μάλιστα συνθῆκες ἐργασίας.
Ὑποκλίνομαι στό μεγαλεῖο σας! Ὑποκλίνομαι στήν ἀνθρωπιά σας!

Σέ ἕνα ἐπικίνδυνο καί βεβαρημένο ὑγειονομικό σύστημα λόγῳ τοῦ COVID-19 ὑπερβάλλετε ἑαυτόν, στερεῖστε καί θυσιάζεσθε γιά τόν πλησίον καί γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς. Ἡ ἄρτια ἐπιστημονική σας κατάρτιση, τό ἦθος σας, ἡ εὐγένειά σας καί κυρίως τό μεγάλο ενδιαφέρον πού ἐπιδεικνύετε τόσο γιά τούς ἀσθενεῖς, ὅσο καί γιά τίς οἰκογένειες αὐτῶν εἶναι πράγματι ἀξιέπαινες καί φέρω προσωπική μαρτυρία.

Σέ αὐτόν τόν ἄνισο ἀγῶνα, θέλω νά γνωρίζετε, ὅτι δέν εἴστε μόνοι. Σᾶς συντροφεύει ἡ σκέψη, ἡ ἀγάπη, ἀλλά κυρίως οἱ καρδιακές προσευχές ὅλων τῶν κληρικῶν τῆς τοπικῆς μας Εκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἀδιαλείπτως εὔχονται καί προσεύχονται γιά ἐσᾶς καί τίς οἰκογένειές σας, προκειμένου ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ὁ Ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν, νά σᾶς ἐνδυναμώνει καί νά σᾶς χαρίζει ὑγεία σέ αὐτή τήν δύσκολη δοκιμασία.

Ὡς ἐλάχιστο ἀντίδωρο εὐγνωμοσύνης καί ἀγάπης, ἐπιτρέψτε μου νά σᾶς προσφέρω σέ ἕνα DVD τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, τήν Καινή Διαθήκη.

Μέσα ἀπό την καρδιά μου εὔχομαι σέ ὅλους καί ὅλες καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα, γεμάτα ἀγάπη, ὑγεία καί χαρά.

Εἴθε τό νέο ἔτος νά εἶναι εἰρηνικό, πλῆρες ἀπό τόν ἀκένωτο πλοῦτο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ!

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος ΓΑΒΡΙΗΛ