Δελτίο Τύπου «ΜΙΚΡΑΣΙΑ…… φεύγαμε και για Σένα λέγαμε»

Ἐν Ν. Ἰωνίᾳ, τῇ 13/1/2016

Δελτίο Τύπου

Μέ τήν συμπλήρωσιν 94 ἐτῶν ἀπό τήν Μικρασιατική Περιπέτεια καί δεδομένων τῶν ἀνιστορήτων ἀμφισβητήσεων τῶν θυσιῶν τοῦ Μικρασιατικοῦ καί Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις, νέα Προσφυγομάνα καί στοργική τροφός τῶν ξεριζωμένων Ἰώνων Ἑλλήνων ἀπό τίς πανάρχαιες ἐθνικές τους ρίζες, συνεκρότησε Τιμητική Ἐκδήλωσι στήν μνήμη τῶν γεγονότων ἐκείνων καί τῶν τραγικῶν των θυμάτων, ὑπό τόν γενικόν τίτλο

«ΜΙΚΡΑΣΙΑ…… φεύγαμε καί γιά Σένα λέγαμε»,

πού θά πραγματοποιηθῇ τήν Κυριακήν 7 Φεβρουαρίου καί ὥρα 8.30 στό Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν.

Στήν ἐν λόγῳ Μητροπολιτική Ἐκδήλωση μετέχουν τοπικά Χορευτικά Συγκροτήματα Ἐνοριῶν καί Συλλόγων Ἀπογόνων Μικρασιατῶν Ἑλλήνων ἀπό τίς Τέσσαρες Πόλεις τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας, γεγονός ἄκρως τιμητικό γιά τίς τοπικές κοινωνίες.

Ἐπίσης θά ἀποδοθοῦν ἐπετειακά τραγούδια καί ὕμνοι ἀπό τήν Βυζαντινήν Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὡς ἕνα Μνημόσυνο τῶν ἀναριθμήτων θυμάτων τῆς Ἐθνικῆς ἐκείνης τραγωδίας καί διαβεβαίωσι τῆς ἀλησμονήτου συνδέσεως μέ τίς προαιώνιες Κοιτίδες τοῦ Ἰωνικοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἡ Ἐκδήλωσις πραγματοποιεῖται εἰς ἐνίσχυσιν τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τοῦ ἐν γένει φιλανθρωπικοῦ ἔργου.

Κατ’ἄτομον συμβολική μετοχή 8, 10 καί 13 εὐρώ. Κανείς μας νά μή λείψῃ, σ’ἕναν συναγερμό ἐθνικῆς καί ἱστορικῆς τιμῆς καί μνήμης.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως