Αναζήτηση Οικογενειών για φιλοξενία Παιδιών

Γίνεται γνωστό πως κατόπιν αιτήματος της Πρότυπης Στέγης Ανηλίκων (Π.Σ.Α.), η οποία λειτουργεί στον Περισσό (οδ. Ομορφοκκλησιάς 10, Ν. Ιωνία) αναζητούνται οικογένειες, οι οποίες θα προθυμοποιούντο να φιλοξενούν Σαββατοκύριακα ή κατά την περίοδο των Εορτών κάποιο από τα παιδιά της Στέγης.

Η εν λόγω Στέγη λειτουργεί από ετών και βοηθά στην ομαλή διαπαιδαγώγηση αρρένων τέκνων που δεν μπορούν να βρίσκονται στο οικογενειακό περιβάλλον τους.

Παρακαλείται όποια ευσεβής οικογένεια δύναται να συνεισφέρει με αυτή τη θεάρεστη κίνηση φιλοξενία σε ένα από τα παιδιά που έχουν την ανάγκη ενός αρμονικού περιβάλλοντος, δύναται να επικοινωνήσει με τα τηλέφωνα της Στέγης Ανηλίκων (2102774281 & 2102752379).

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως