Ανακοίνωση μετάθεσης της Ακολουθίας του Μεγάλου Κανόνος

Λόγω της Δεσποτοθεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου η Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος θα μετατεθεί τη Δευτέρα εσπέρας 23/3/2015. Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση.