Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου

Αγίου Νεκταρίου 38, 141 21, Νέο Ηράκλειο, τηλ. 210 2826198

Ο Ναός ενεκαινιάσθη την 6η Οκτωβρίου 1974 υπό του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας Τιμοθέου. Επεκταθείς προς ανατολάς, τελέσθηκαν εκ νέου τα εγκαίνια αυτοί την 15ην Ιουνίου 1997 υπό του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας Κωνσταντίνου.

Παρεκκλήσια

 • Αγίων Ραφαήλ
 • Νικολάου και Ειρήνης
 • Οσίου Σάββα του εν Καλύμνῳ
 • Αποστόλου Παύλου (εις το υπόγειο Παρεκκλήσιο)
 • Ιερά Λείψανα

 • Αγίου Νεκταρίου
 • Αγίας Αναστασίας Φαρμακολυτρίας
 • Περίπυστες Ιερές Εικόνες: …

  Πανήγυρις: 3η Σεπτεμβρίου και 9η Νοεμβρίου

  Η ιστορία του Ιερού Ναού

  O πάνσεπτος και περικαλλής Ιερός Ναός του Αγίου Νεκταρίου Ηρακλείου Ατ­τικής ανηγέρθη από το υπό την επωνυμία Χριστιανικό Σω­ματείο «Ο Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης», το όποιο και ιδρύθηκε το 1962 με έδρα το Ηράκλειο Αττικής.

  Το 1974 κατόπιν αποφάσεως του Μητροπολιτι­κού Συμβουλίου της νεοσύστατης Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Νέας Φιλαδέλφειας και με την ευλο­γία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ.κ. Τιμόθεου του Α”, ο Ιερός Ναός του Αγίου Νεκταρίου Ηρακλεί­ου Αττικής αναγνωρίστηκε ως Ενοριακός Ναός.

  Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού ετέλεσε με τη δέουσα Εκκλησιαστική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια ο Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος ο Α” την Κυριακή 6η Οκτωβρίου του 1974.

  Η αρχιτεκτονική του Ιερού Ναού είναι απλή. Το ιερό κτίσμα είναι Βασιλική χωρίς Τρούλλο.

  Η τοποθεσία στην οποία ανηγέρθη ο Ιερός Ναός ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής και η συγκεκρι­μένη περιοχή ονομάζεται Καναπίτσα.

  Η χωρητικότητα του Ιερού Ναού είναι 160 τετρα­γωνικά μέτρα περίπου.

  Υπάρχει γυναικωνίτης καθώς και Υπόγειος Ιερός Ναός ο όποιος καί τιμάται προς τιμή του Οσίου Σάββα του Νέου εκ Καλύμνου.

  Στο Ιερό Βήμα έγινε επέκταση προς τη πίσω πλευρά όπως και στα πλάγια μέρη του κυρίως Ναού.

  Το ιερό Τέμπλο είναι Ξυλόγλυπτο, έργο της «Ξυλογλυπτικής Βόλου». Ξυλόγλυπτοι είναι επίσης ο Μητροπολιτικός Θρόνος και ο Άμβωνας.

  Οι Αγιογραφίες, εικόνες φορητές και τοιχογρα­φίες, είναι έργα των Αγιογράφων κ. Πέτρου Βαμβουλή, κ. Ελευθερίου Γκουρογιάννη και του κ. Δημητρί­ου Μουρλά.

  Ιδιαίτερης αξίας και σημασίας είναι η επένδυση από πολυτελή πέτρα του Ιερού Ναού, Βυζαντινής τε­χνοτροπίας.

  Ο Ιερός Ναός πανηγυρίζει την 3η Σεπτεμβρίου την εορτή της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του θαυματουργού Αγίου.

  Επίσης Πανηγυρίζει την 7η Απριλίου την εορτή του Αγίου Σάββα του Νέου εκ Καλύμνου, στον υπό­γειο Ιερό Ναό.

  Η ενορία του Αγίου Νεκταρίου Ηρακλείου Αττικής διαθέτει Αίθουσα Διαλέξεων, Πνευματικό Κέντρο καθώς και Κέντρο Νεότητος.

  Η ενορία του Αγίου Νεκταρίου Ηρακλείου Αττικής είναι νεοσύστατη (Αύγουστος 1974).

  Οι κάτοικοι της κατάγονται απ” όλα τα μέρη της Ελλάδος. Επίσης υπάρχει ένας μικρός αριθμός προ­σφύγων.

  Ή ευλάβεια και το Θρησκευτικό συναίσθημα των κατοίκων της ενορίας είναι σύμφωνα με τα Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη και την Ορθόδοξη πίστη.

  Στην ενορία λειτουργούν Κατηχητικά Σχολεία όλων των βαθμίδων.

  Επίσης γίνονται διαλέξεις καθώς και απογευμα­τινά κηρύγματα, όπως και ομιλίες αντιαιρετικές και Λειτουργικά Κηρύγματα.

  Το ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο της ενορίας επιτε­λεί αξιολογότατο φιλανθρωπικό έργο καθημερινά, δια­νέμοντας χρήματα, φάρμακα, τρόφιμα στους αναξιο­παθούντες ενορίτες.

  Ο Εκκλησιασμός των πιστών και των Νέων ειδικότερα είναι αρκετά ικανοποιητικός, με αποτέλεσμα η ενορία να μπορεί να εργάζεται ακώλυτα σ” όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες της.