Σύναξη της Παναγίας Ελευθερώτριας

Το Ιερό Προσκύνημα και Καθίδρυμα Παναγία η Ελευθερώτρια βρίσκεται στην Πολιτεία (Κοκκιναράς) και πανηγυρίζει την 28η Οκτωβρίου.