Όσιοι Σέργιος και Γερμανός οι θαυματουργοί οι εν Βαλάμη

Οι Όσιοι Σέργιος και Γερμανός εγκαταστάθηκαν στη νήσο Βαλάμη το 1329 μ.Χ. και προσπάθησαν να διαδώσουν τον Χριστιανισμό κάτω από δύσκολες συνθήκες. Οι Όσιοι Σέργιος και Γερμανός κοιμήθηκαν περί το 1353 μ.Χ. Δεν έχουμε άλλες λεπτομέρειες για τον βίο των Οσίων.