Όσιοι Σέργιος και Γερμανός οι θαυματουργοί οι εν Βαλάμη

1.973 social media engagement

Οι Όσιοι Σέργιος και Γερμανός εγκαταστάθηκαν στη νήσο Βαλάμη το 1329 μ.Χ. και προσπάθησαν να διαδώσουν τον Χριστιανισμό κάτω από δύσκολες συνθήκες. Οι Όσιοι Σέργιος και Γερμανός κοιμήθηκαν περί το 1353 μ.Χ. Δεν έχουμε άλλες λεπτομέρειες για τον βίο των Οσίων.