Οσία Βρυαίνη

2.118 social media engagement

Η Οσία Βρυαίνη ίσως να είναι η μητέρα του Οσίου Φαντίνου και απεβίωσε ειρηνικά.