Άγιος Νικόλαος Πατριάρχης Γεωργίας

Ο Άγιος Νικόλαος αρχιεράτευσε κατά τα έτη 1584 – 1591 μ.Χ. ως Πατριάρχης της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Γεωργίας. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τον Βίο του Αγίου.