Άγιος Μνημόνιος επίσκοπος Αμαθούντος Κύπρου

993 social media engagement

Ο Άγιος Μνημόνιος εκτιμώντας τις σπάνιες αρετές του Αγίου Τύχωνα, τον χειροτόνησε διάκονο (τιμάται 16 Ιουνίου).