Άγιος Διογένης

Ο Άγιος Διογένης μαρτύρησε δια λιθοβολισμού.