Άγιος Διογένης

3.299 social media engagement

Ο Άγιος Διογένης μαρτύρησε δια λιθοβολισμού.