Άγιος Δημητριανός της Ταμασού, ο θαυματουργός

5.954 social media engagement

Από τις πολύ λίγες πληροφορίες που έχουμε γι’ αυτόν μαθαίνουμε ότι γεννήθηκε στην Ταμασσό κι έζησε σ’ αυτήν τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού. Αφοσιώθηκε στην Χριστιανική πίστη από μικρή ηλικία και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον επίσκοπο Ταμασσού. Έζησε οσιακή ζωή και ο Χριστός τον προίκισε με το χάρισμα της θαυματουργίας.