Άγιος Αντώνιος εκ Γεωργίας και Όσιος Ποιμήν ο διά Χριστόν Σαλός εκ Γεωργίας

6.359 social media engagement

Ο Άγιος Αντώνιος (Μέσχι) έζησε κατά τον 13ο μ.Χ. αιώνα στη Γεωργία στα χρόνια του ηγεμόνα Δημητρίου του Β’ (1271 – 1289 μ.Χ.). Εργάστηκε ιεραποστολικά και κοιμήθηκε με ειρήνη. Ο Όσιος Ποιμήν έζησε στη Γεωργία κατά τον 13ο αιώνα μ.Χ. Κοιμήθηκε με ειρήνη.