Αγία Χάρις

Η Αγία Χάρις μαρτύρησε αφού της έκοψαν τα πόδια.