Αγία Σοφία η Ιατρός

1.208 social media engagement

Η Αγία Μάρτυς Σοφία ήταν ιατρός και μαρτύρησε δια ξίφους.