Αγία Ανθούσα και οι δώδεκα υπηρέτες της

9.310 social media engagement

Η Αγία Ανθούσα και οι δώδεκα υπηρέτες της μαρτύρησαν διά ξίφους.