Παρεκκλήσιον Αγίου Γεωργίου Ν. Φιλαδέλφειας

Θεμ. Σοφούλη 11 και Φιλαδελφείας – Νέα Φιλαδέλφεια

Το επί της οδού Θεμ .Σοφούλη 11 και Φιλαδελφείας Παρεκκλήσιο του Aγίου Γεωργίου ιδρύθηκε το έτος 1862 στα κτήματα της οικογενείας Καραντινού στην ιδιοκτησία της οποίας παραμένει μέχρι σήμερα.

Έχει καθιερωθεί από τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο Παπαδόπουλο και εις αυτό συνήθιζαν να προσεύχονται κατά τους απογευματινούς τους περιπάτους ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντίνος ΣΤ και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος αμφότεροι κάτοικοι Ν. Φιλαδελφείας.

Πανήγυρις: […]