Ανακοίνωση για Ιερά Αγρυπνία στον Ι . Ν. Αγίας Μαρίνας Ν. Φιλαδελφείας

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν ὅτι εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Ν. Φιλαδελφείας τήν ΤΡΙΤΗΝ 8ην Μαρτίου ε,ε. επί τῇ ἑορτῇ τῶν ἉΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ καί ἀπό ὥρας 8 μ.μ. ἕως 1ης πρωινῆς ὥρας τῆς 9ης ΜΑΡΤΙΟΥ τελεσθήσεται Αγρυπνία, κατά τήν ὀποίαν θά τεθεῖ πρός προσκύνησιν Ἱερόν Λείψανον των Ἁγίων.

ΩΡΑ 8 μ.μ: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ – ΟΡΘΡΟΣ και Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, κατά τό μοναστικόν τυπικόν.

Παρακαλοῦμεν θερμῶς διά τήν συμμετοχήν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν εἰς τήν ὡς ἄνω Κατανυκτικήν Ἀγρυπνία διά τήν κατά Χριστόν οἰκοδομήν των.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.