Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων «ΤΕΒΑ» 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ «ΤΕΒΑ» 2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ : Π.Ε.ΒΟΡΕΙΟΥ 37 ΤΟΜΕΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΟΣ : 5518 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ & ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

1316891 Απορρίφθηκε
1317510 Εγκρίθηκε
1317570 Εγκρίθηκε
1317738 Εγκρίθηκε
1318751 Εγκρίθηκε
1318821 Εγκρίθηκε
1321142 Εγκρίθηκε
1321489 Εγκρίθηκε
1321827 Εγκρίθηκε
1322287 Εγκρίθηκε
1322585 Εγκρίθηκε
1322823 Εγκρίθηκε, αλλά απορρίφθηκαν 2 μέλη
1323164 Εγκρίθηκε
1323369 Εγκρίθηκε
1323792 Εγκρίθηκε
1324085 Εγκρίθηκε
1324389 Εγκρίθηκε
1324627 Εγκρίθηκε
1324877 Εγκρίθηκε
1324896 Απορρίφθηκε
1325202 Εγκρίθηκε
1325584 Εγκρίθηκε
1325624 Εγκρίθηκε
1325793 Εγκρίθηκε
1326028 Εγκρίθηκε
1326178 Εγκρίθηκε
1326381 Εγκρίθηκε
1326488 Εγκρίθηκε
1326518 Απορρίφθηκε
1326624 Απορρίφθηκε
1326749 Εγκρίθηκε
1326841 Εγκρίθηκε
1326917 Εγκρίθηκε
1326927 Εγκρίθηκε
1327051 Εγκρίθηκε
1327171 Απορρίφθηκε
1327239 Εγκρίθηκε
1327266 Απορρίφθηκε
1327978 Εγκρίθηκε
1328930 Εγκρίθηκε
1329032 Εγκρίθηκε
1337334 Εγκρίθηκε
1338820 Εγκρίθηκε
1339788 Εγκρίθηκε
1339998 Εγκρίθηκε
1340680 Εγκρίθηκε
1340840 Απορρίφθηκε
1342904 Απορρίφθηκε
1343213 Απορρίφθηκε
1343856 Εγκρίθηκε
1344189 Εγκρίθηκε
1344744 Εγκρίθηκε
1344982 Εγκρίθηκε
1345292 Εγκρίθηκε
1345581 Εγκρίθηκε
1345822 Εγκρίθηκε
1346030 Εγκρίθηκε
1346254 Εγκρίθηκε
1346974 Απορρίφθηκε
1347166 Εγκρίθηκε
1347369 Εγκρίθηκε
1347612 Απορρίφθηκε
1348044 Απορρίφθηκε
1348196 Εγκρίθηκε
1348492 Εγκρίθηκε
1348617 Εγκρίθηκε
1348794 Απορρίφθηκε
1350084 Εγκρίθηκε
1350250 Εγκρίθηκε
1350314 Εγκρίθηκε
1350454 Απορρίφθηκε
1350457 Απορρίφθηκε
1352763 Εγκρίθηκε
1352884 Απορρίφθηκε
1353224 Απορρίφθηκε
1354000 Εγκρίθηκε
1354053 Εγκρίθηκε
1354283 Εγκρίθηκε
1354650 Εγκρίθηκε
1354882 Εγκρίθηκε
1355219 Απορρίφθηκε
1355364 Εγκρίθηκε
1355620 Απορρίφθηκε
1356022 Εγκρίθηκε
1357177 Απορρίφθηκε
1361658 Εγκρίθηκε
1361671 Απορρίφθηκε
1362270 Εγκρίθηκε
1363378 Εγκρίθηκε
1364256 Εγκρίθηκε
1364446 Απορρίφθηκε
1364663 Εγκρίθηκε
1364776 Απορρίφθηκε
1364951 Εγκρίθηκε
1365295 Εγκρίθηκε
1365544 Εγκρίθηκε
1365756 Εγκρίθηκε
1366082 Εγκρίθηκε
1366279 Απορρίφθηκε
1366409 Εγκρίθηκε
1366620 Εγκρίθηκε
1366941 Εγκρίθηκε
1367173 Εγκρίθηκε
1367404 Εγκρίθηκε
1367653 Απορρίφθηκε
1367945 Εγκρίθηκε
1368052 Εγκρίθηκε
1368202 Απορρίφθηκε
1368308 Απορρίφθηκε
1368376 Εγκρίθηκε
1368629 Εγκρίθηκε
1368801 Εγκρίθηκε
1369102 Εγκρίθηκε
1369704 Εγκρίθηκε
1369864 Εγκρίθηκε
1370273 Απορρίφθηκε
1370741 Απορρίφθηκε
1370987 Εγκρίθηκε
1371112 Απορρίφθηκε
1371156 Απορρίφθηκε
1371224 Εγκρίθηκε
1371521 Απορρίφθηκε
1371582 Εγκρίθηκε
1371616 Απορρίφθηκε
1371655 Εγκρίθηκε
1371709 Απορρίφθηκε
1371754 Εγκρίθηκε
1372092 Εγκρίθηκε
1372153 Απορρίφθηκε
1373169 Εγκρίθηκε
1374739 Απορρίφθηκε
1376035 Εγκρίθηκε
1376104 Εγκρίθηκε
1384448 Εγκρίθηκε
1384910 Εγκρίθηκε
1388344 Εγκρίθηκε
1389653 Εγκρίθηκε
1389756 Απορρίφθηκε
1389786 Εγκρίθηκε
1393949 Εγκρίθηκε
1394380 Εγκρίθηκε
1394607 Απορρίφθηκε
1396496 Απορρίφθηκε
1397340 Εγκρίθηκε
1401582 Εγκρίθηκε
1401843 Εγκρίθηκε
1402036 Εγκρίθηκε
1402061 Απορρίφθηκε
1402444 Εγκρίθηκε
1403334 Εγκρίθηκε
1403609 Εγκρίθηκε
1403741 Απορρίφθηκε
1404168 Εγκρίθηκε
1404731 Απορρίφθηκε
1410167 Εγκρίθηκε
1411416 Εγκρίθηκε
1412676 Εγκρίθηκε
1415462 Εγκρίθηκε
1415771 Απορρίφθηκε
1417425 Εγκρίθηκε
1417492 Εγκρίθηκε
1417866 Εγκρίθηκε
1430205 Εγκρίθηκε
1431569 Απορρίφθηκε
1431817 Εγκρίθηκε
1431852 Εγκρίθηκε
1448130 Εγκρίθηκε
1448478 Εγκρίθηκε
1455407 Εγκρίθηκε
1455558 Εγκρίθηκε
1476522 Εγκρίθηκε
1477969 Εγκρίθηκε
1478299 Εγκρίθηκε
1479403 Εγκρίθηκε
1479437 Εγκρίθηκε
1481451 Εγκρίθηκε
1488851 Απορρίφθηκε
1490231 Εγκρίθηκε
1501414 Εγκρίθηκε
1509857 Εγκρίθηκε
1518192 Απορρίφθηκε
1518816 Εγκρίθηκε
1519050 Απορρίφθηκε

  • ΕΤΑΙΡΟΣ : (5518) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ & ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
  • ΣΥΜΠΡΑΞΗ : (37) Π.Ε.ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Σύνολο Αιτήσεων : 183, Εγκριθείσες Αιτήσεις : 136, Απορριφθείσες Αιτήσεις : 47
  • Ωφελούμενα Μέλη : 267, Απορριφθέντα Μέλη : 89
There are no photos with those IDs or post 598 does not have any attached images!