Το Βιβλίο για όλες τις Εποχές

Κάθε εποχή που πέρασε χαρακτηρίσθηκε από ορισμένα μεγάλα γεγονότα. Θα λέγαμε πως τα γεγονότα αυτά έβαλαν τη σφραγίδα τους πάνω στις εποχές. Οι μεγάλες κατακτήσεις, οι ανακαλύψεις νέων χωρών, οι εφευρέσεις, οι εξερευνήσεις κλπ είναι σημαδιακά φαινόμενα της εποχής τους.

Ομιλία του Γέροντα Βαρθολομαίου στον Κατανυκτικό Εσπερινό της Ε’ Κυριακής Νηστειών

Τό μυστήριο καί τό μεγαλεῖο τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἀποκαλύπτεται καθημερινά μέ διαφόρους τρόπους. Ἕνας ἀπό αὐτούς τούς τρόπους ἀποκαλύψεως εἶναι ἡ τάξις, ἡ σοφία καί ἡ θεϊκή ἔμπνευση τῶν Ἁγίων Πατέρων πού καθόρισαν τόν ἑορταστικό κύκλο μέσα στό ἔτος, μέ τίς καθημερινές ἀκολουθίες καί τίς νηστεῖες.

Γνώσις – Επίγνωσις – Μετάγνωσις

Για όσους αρέσκονται στους ορισμούς, γνώση είναι «η σύμπτωση διάνοιας και πράγματος» (Αριστοτέλης). Αυτό σημαίνει ότι η διάνοια με τους τρόπους του σκέπτεσθαι που διαθέτει, γνωρίζει τις ιδιότητες των όντων ή ό,τι τα συνιστά.

Κύριλλος και Μεθόδιος και το αποστολικό έργο τους στους Σλάβους

Σε όλη την ιστορία έχουν υπάρξει πολλοί άνθρωποι που έχουν αλλάξει την πορεία της ιστορίας. Αυτούς τους ανθρώπους τους θυμούνται για το υπόλοιπο της αιωνιότητας.