Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ

Η Αναθέτουσα Αρχή με την επωνυμία Ιωνικό Κέντρο Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και το διακριτικό τίτλο «ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» (εφεξής καλούμενη και «ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ή «Εταιρεία»), κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017…

Περί Θαύματος

Το θαύμα αποτελεί πρόβλημα που έχει να κάνει με την ορθολογική κατανόηση του γεγονότος. Όσοι απορρίπτουν τα θαύματα στηρίζονται ακριβώς στο σημείο αυτό. Όντως βρίσκονται μπροστά αναμφίβολα σ’ ένα γεγονός που συγκρούεται ή είναι ασυμβίβαστο με τη Φυσική Νομοτέλεια

Μνήμη Ζωσιμά μοναχού

Μνήμη Ζωσιμά μοναχού – 10 Αυγούστου – Ένας παράξενος … καλόγερος – Διάκος νεοχειροτονημένος θα λειτουργούσαμε το πρωΐ στο ναό στην Ζωοδόχο Πηγή. Πηγαίνοντας νωρίς στο ναό, βρήκα τον π. Γεώργιο να κάνει Μεσονυκτικό.

Ευγνωμοσύνης Ένεκεν στην Τρίτη Ηλικία

Έφτασε καλοκαίρι. Μετά από μια περίοδο εξετάσεων, σχολειού, πρωινού ξυπνήματος, ερχόταν ο καιρός των διακοπών. Διακοπές για εμάς σήμαινε χωριό, παππούς και γιαγιά, που είχαμε ένα χρόνο περίπου να τους δούμε και τους λαχταρούσαμε. Μιλούσαμε βέβαια από το τηλέφωνο αρκετές φόρες μέσα στην διάρκεια του έτους αλλά δεν μας έφτανε, δεν ήταν αρκετό.

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ως σημείο αναφοράς για το μέλλον

Με την λήξη των εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία έλαβε χώρα στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, ολοκληρώθηκε επιτυχώς εν Αγίω Πνεύματι, μία ιδιαίτερα μακρά, δύσκολη, αλλά και κοινή πορεία μεταξύ των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, απ’ τη στιγμή της έναρξης των επίσημων σχεδίων συγκλήσεώς της.

Το Βιβλίο για όλες τις Εποχές

Κάθε εποχή που πέρασε χαρακτηρίσθηκε από ορισμένα μεγάλα γεγονότα. Θα λέγαμε πως τα γεγονότα αυτά έβαλαν τη σφραγίδα τους πάνω στις εποχές. Οι μεγάλες κατακτήσεις, οι ανακαλύψεις νέων χωρών, οι εφευρέσεις, οι εξερευνήσεις κλπ είναι σημαδιακά φαινόμενα της εποχής τους.

Ομιλία του Γέροντα Βαρθολομαίου στον Κατανυκτικό Εσπερινό της Ε’ Κυριακής Νηστειών

Τό μυστήριο καί τό μεγαλεῖο τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἀποκαλύπτεται καθημερινά μέ διαφόρους τρόπους. Ἕνας ἀπό αὐτούς τούς τρόπους ἀποκαλύψεως εἶναι ἡ τάξις, ἡ σοφία καί ἡ θεϊκή ἔμπνευση τῶν Ἁγίων Πατέρων πού καθόρισαν τόν ἑορταστικό κύκλο μέσα στό ἔτος, μέ τίς καθημερινές ἀκολουθίες καί τίς νηστεῖες.

Γνώσις – Επίγνωσις – Μετάγνωσις

Για όσους αρέσκονται στους ορισμούς, γνώση είναι «η σύμπτωση διάνοιας και πράγματος» (Αριστοτέλης). Αυτό σημαίνει ότι η διάνοια με τους τρόπους του σκέπτεσθαι που διαθέτει, γνωρίζει τις ιδιότητες των όντων ή ό,τι τα συνιστά.

Κύριλλος και Μεθόδιος και το αποστολικό έργο τους στους Σλάβους

Σε όλη την ιστορία έχουν υπάρξει πολλοί άνθρωποι που έχουν αλλάξει την πορεία της ιστορίας. Αυτούς τους ανθρώπους τους θυμούνται για το υπόλοιπο της αιωνιότητας.