Το φαινόμενον της Υπογεννητικότητος ως μείζον εθνικόν πρόβλημα

Τά τελευταῖα ἔτη ἡ μικρή πληθυσμιακά πατρίδα μας ἔχει εἰσέλθει σέ ἕναν φαῦλο κύκλο πολλῶν μεγάλων, δυσεπίλυτων, ἀλλά καί συνεχῶς νέων ἀναφυόμενων κοινωνικῶν προβλημάτων. Ἀνεργία, δημόσιο χρέος, φτώχεια, μετανάστευση, ρατσισμός, βία καί ἐγκληματικότητα, κατάθλιψη καί αὐτοκτονίες, κοινωνική ἀσφάλιση, παιδεῖα∙ ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολλά, ὡς ἀπόρροια τῆς βαθιᾶς καί παρατεταμένης οἰκονομικῆς κρίσεως πού μαστίζει τή χώρα μας ἀπό τά τέλη τοῦ 2009 εἶναι μερικά ἀπό τά πλέον ἀνησυχητικά ζητήματα πού ἀπασχολοῦν τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας μας.

Ομιλία Μητροπολίτου κ. Γαβριήλ στην Τελετή του Αγιασμού και της Θεμελιώσεως του Ιωνικού Κέντρου

Μέσα στό φῶς τῆς ἀναστασίμου περιόδου, μέσα στήν χαρμόσυνη ἀτμόσφαιρα τῆς νίκης ἐπί τοῦ θανάτου ἀπό τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, συναχθήκαμε ἀπόψε ὅλοι μας ἐδῶ σέ μία ἱστορική στιγμή γιά τήν πόλη μας, γιά τήν προσφυγική τοπική μας Ἐκκλησία τῆς Νέας Ἰωνίας, τῆς Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνας καί τοῦ Ἡρακλείου, γιά τόν ἁγιασμό καί τήν θεμελίωση τοῦ «Ἱωνικοῦ Κέντρου». Ἑνός μεγαλόπνοου ἔργου, ἀπότισης φόρου τιμῆς, εὐγνωμοσύνης καί προοπτικῆς γιά τόν προσφυγικό λαό τῆς Ἰωνικῆς γῆς, τῆς γῆς τῆς Πισιδίας, τῶν Ποντίων καί Καππαδοκῶν καί τοῦ εὑρύτερου Μικρασιατικοῦ πνεύματος.

LE TEMOIGNAGE ORTHODOXE DANS LE MONDE CONTEMPORAIN, EN RELATION AVEC LES CHANGEMENTS GEOPOLITIQUES SURVENUS DANS LE BASSIN MEDITERRANEEN

Avant de présenter mon exposé, permettez-moi d’abord de présenter mes vifs remerciements à l’Ambassade de France à Athènes, plus particulièrement à mon ami l’ambassadeur Christophe Chantepy de l’invitation honorifique, mais aussi de l’occasion qui m’est donnée de discuter et de réfléchir avec vous sur une question si importante. Bien entendu, j’adresse aussi mes félicitations pour l’organisation d’un programme d’information et de formation si remarquable et significatif.

Justification. Une approche orthodoxe

La question de la « justification » est au centre de l’anthropologie chrétienne. Elle est intimement liée aussi bien à la première création par le Fils et Verbe de Dieu de l’homme et du monde qu’à la seconde création de l’humain opérée lors de l’incarnation du Fils et Verbe de Dieu, conçu du Saint-Esprit et ayant pris chair de la Vierge Marie.

Το Οικουμενικό Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ελβετία και η συμβολή του στην Εκκλησιαστική Διπλωματία

Το Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ της Γενεύης ιδρύθηκε το 1966 με απόφαση του αείμνηστου Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα του Α΄ και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Άνθρωπος ως πηγή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εισήγηση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Γαβριήλ στις εργασίες του Διεπιστημονικού Συνεδρίου «Θρησκείες και Ανθρώπινα Δικαιώματα», του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου

Η έννοια της Αγιότητος στην Ορθοδοξία και στα σύγχρονα προτεσταντικά ρεύματα

Η έννοια της αγιότητος ή καλύτερα ο όρος «άγιος» αποτελεί βασικό γνώρισμα της φύσεως και της ενέργειας του Θεού στις πολλαπλές εκδηλώσεις Της προς τις ελεύθερες πράξεις των λογικών κτισμάτων. Υπό την έννοια αυτή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, οντολογικά «άγιος» είναι μόνο ο Θεός που αποτελεί την πηγή της αγιότητος, δηλαδή την αυτοαγιότητα, την αυτοαγαθότητα και από Αυτόν και μόνο και τη σχέση μαζί Του πηγάζει κάθε αγιότητα. Άλλωστε, όπως αναφέρει ο Προφήτης Ησαΐας, «άγιος» είναι το όνομά του Θεού: «ἅγιος ἐν ἁγίοις ὄνομα αὐτῷ» και έτσι Τον είδαν και Τον άκουσαν οι Άγγελοι στο όραμά του: «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πᾶσα ἡ γη τῆς δόξης αὐτοῦ».

Για μια πιο πράσινη Αττική:Συντηρώντας τον πλανήτη και προστατεύοντας τους κατοίκους του

Εἶναι μεγάλη ἡ χαρά καί ἰδιαίτερη ἡ τιμή νά βρίσκομαι ἀνάμεσά σας, σέ αὐτό τό πράγματι σπουδαίο, ἐνδιαφέρον, ἀλλά καί πολύ σημαντικό ἐξ ἀπόψεως θεματικῆς Συμπόσιο. Γιά τόν λόγο αὐτό, ἐπιτρέψτε μου ἀρχικά νά ἐκφράσω τίς θερμότατες εὐχαριστίες μου πρός τή Μητέρα Ἐκκλησία, τό σεπτό Οἰκουμενικό Πατριαρχείο καί τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τήν κ. Ρένα Δοῦρου καί τήν Περιφέρεια Ἀττικῆς γιά τήν συνδιοργάνωση, καθώς καί πρός τά μέλη τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς γιά τήν τιμητική αὐτή πρόσκληση νά συμμετάσχω σέ ἕνα Συμπόσιο, τό οποῖο μᾶς δίνει τή δυνατότητα ἀφ’ ἑνός μέν νά ἀναδείξουμε τή σημασία, ἀλλά καί τήν κρισιμότητα τῆς σχέσης μας μέ τό φυσικό περιβάλλον, ἀφ’ ἑτέρου δέ νά μοιρασθοῦμε γνώμες, ἀπόψεις, προβληματισμούς ἤ ἀκόμη καί λύσεις πού ἀφοροῦν στό μείζον καί πολυσύνθετο οἰκολογικό ζήτημα, νά ἐμβαθύνουμε ἤ καί νά γνωρίσουμε τίς πραγματικές αἰτίες, ἀλλά καί τίς ἐπιπτώσεις πού αὐτό ἐπιφέρει στό σύγχρονο ἀξιακό σύστημα, τό ὁποῖο βεβαίως δοκιμάζει καί προκαλεῖ τήν εὐθύνη ὅλων μας ἀπέναντι στήν κτίση πού, ὡς θείο δημιούργημα, μᾶς περιβάλλει, μᾶς θρέφει, μᾶς προστατεύει καί μᾶς ἐξασφαλίζει τά ἐχέγγυα γιά τήν συνέχιση τῆς ύπαρξεώς μας.

An Orthodox Christian stance on the refugee and financial crises. A vision for the future of Europe

Allow me to begin by conveying my deep gratitude to Mr. Petros Vasiliadis, President of the Center for Ecumenical, Missiological, and Environmental Studies “Metropolitan Panteleimon Papageorgiou” and Professor Emeritus of Theology at the Aristotle University of Thessaloniki, as well as my congratulations to the members of the Organizational Committee of this Symposium for the privilege of participating in this conference at a crucial moment in our national reality.