Μήνυμα Χριστουγέννων 2017 Μητροπολίτου κ. Γαβριήλ

Τά παραπάνω χαρμόσυνα, μα τόσο λυτρωτικά καί ἀφυπνιστικά λόγια τοῦ Ἀγγέλου ἀποτελοῦν μήνυμα θριαμβευτικό πού ἀντηχεῖ πανηγυρικά σέ ὅλη τήν οἰκουμένη καί προσκαλεῖ τόν κάθένα ἀπό ἐμᾶς, κάθε ἄνθρωπο ξεχωριστά, νά συμμετάσχουμε στήν ἀνείπωτη χαρά τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά συνεορτάσουμε τό μοναδικό γεγονός τῆς Ἐνανθρωπήσεως Ἐκείνου, πού οἱ Προφήτες ἐπί αἰῶνες διακήρυτταν καί ἡ ἀνθρωπότητα μέ πόθο ἀνέμενε, τήν κατά σάρκα Γέννηση τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Mήνυμα Μητροπολίτου κ. Γαβριήλ για τον Έρανο της Αγάπης

ὁ Ἒρανος τῆς Ἀγάπης θά διεξαχθῇ ἀπό 17 ἓως 23 Δεκεμβρίου. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συμβουλεύει: «Ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε» (Γαλ. 6,2), ὑποδεικνύοντας τό δρόμο τῆς ἀμοιβαίας συμπαράστασης σέ αὐτές τίς δύσκολες ὧρες. Ἂς βροῦμε ὁλοι τήν ἀφορμή σέ αὐτή τή προσπάθεια νά δώσουμε κομμάτι τοῦ ἑαυτοῦ μας γιά τόν πονεμένο καί κατατρεγμένο ἀδελφό μας.

Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Γαβριήλ για την έναρξη του νέου Σχολικού Έτους (2017-2018)

Στό ξεκίνημα μίας νέας σχολικῆς χρονιᾶς ἐπιτρέψτε μου νά ἀπευθύνω πρός ὅλους τίς ὁλόθερμες πατρικές μου εὐχές γιά μία νέα καρποφόρα καί πλούσια σέ γνώση περίοδο κατά τήν οποία, μαθητές καί ἐκπαιδευτικοί θά ἀπολαύσετε τό ταξίδι τῆς μόρφωσης καί τῆς δημιουργίας.

Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Γαβριήλ για τους επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Μέ τήν ἀνακοίνωση τῶν βάσεων εἰσαγωγῆς στίς σχολές καί τμήματα τῆς τριτοβάθμιας ἐκπαίδευσης τῆς χώρας μας αἰσθανόμασθε ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη νά ἀπευθύνουμε τίς θερμότερες εὐχές μας, ἀλλά καί τά εἰλικρινῆ συγχαρητήρια μας πρός ὅλους ἑσᾶς πού μέ πίστη, ὑπομονή, κόπο καί διαρκή ἀγώνα δώσατε τόν καλύτερο ἑαυτό σας καί ὁλοκληρώσατε μέ ἐπιτυχία τήν δύσκολη αὐτή δοκιμασία.

Πασχάλιον Μήνυμα 2017 κ. Γαβριήλ

ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά ἐγκαταλείψουμε τόν παλαιό ἐαυτό μας, νά συντρίψουμε τά τείχη πού φυλακίζουν τίς καρδιές μας, νά τολμήσουμε νά ἀγαπήσουμε τόν πλησίον μας, νά ἀποβάλουμε τόν φόβο τοῦ θανάτου, ἀλλά καί κάθε φοβία, κάθε ἀγωνία, κάθε ἄγχος καί ἀβεβαιότητα, κάθε θλίψη καί ἀντιπαλότητα πού σάν λίθος ἑνός μνήματος αἰχμαλωτίζουν τίς ψυχές μας καί μᾶς ἀπομακρύνουν από τήν ίδια τή Ζωή.

Μήνυμα Χριστουγέννων Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Γαβριήλ

Μέ αὐτή τήν ποιητική καί ἀνεπιτήδευτη περιγραφή, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, διά στόματος τοῦ ἱεροῦ Ὑμνογράφου τῶν Χριστουγέννων, μᾶς καλεῖ νά στρέψουμε τό βλέμμα τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶ μας πρός τήν λιτή καί ταπεινή φάτνη τῆς Βηθλέεμ..

Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Γαβριήλ για τον Έρανο της Αγάπης

Ὁ Ἔρανος αὐτός πραγματοποιεῖται εἰς ὁλόκληρον τήν Ἑλλάδα μας καί εἰς τήν Μητροπολιτικήν μας περιφέρειαν ἀπό 11 μέχρι 17 Δεκεμβρίου

Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ επί τη ενάρξει του Σχολικού Έτους 2016-2017

Εύχομαι σε όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς να έχετε το φωτισμό και την ενίσχυση του Χριστού μας στην πνευματική σας καλλιέργεια. Εκείνου που είναι το αληθινό φως και η σοφία

Πασχάλιον Μήνυμα 2016

Ἡ βαριά πέτρα πού κάλυπτε τόν τάφο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ βρίσκεται πλέον μακρυά ἀπό τό μνήμα Του. Ξεχωρίζουν ἀπό ἀπόσταση οἱ στρατιώτες πού ἔχουν ἀποκοιμηθεῖ στήν εἴσοδο τοῦ ἱεροῦ τάφου. Τά σουδάρια τοῦ νεκροῦ σώματος βρίσκονται κενά καί ἀποπνέουν θεία εὐωδία καί λαμπερό φῶς. Ὁ Χριστός δέν κατοικεῖ μέσα στήν φυλακή τοῦ θανάτου.

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015 – ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Ὁλόκληρη ἡ φύσις, ὁλόκληρη ἡ οἰκουμένη , ὁλόκληρος ὁ ἄνθρωπος πλημμυρίζει γιά μία ἀκόμη φορά ἀπό τό χαρμόσυνο γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θείου Λόγου. Ἔφθασε ὁ καιρός τῆς ἀπαρχῆς τῆς σωτηρίας.